Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Investera i fasaden för att spara både pengar och miljö

Sto Scandinavia sätter ribban högt från början och nöjer sig inte med mindre. Företagets vision går ut på att vara ledande i Norden inom hållbart byggande till nytta för människor, samhälle och miljö. Men vad innebär visionen i det moderna samhället där allt fler säger sig sträva efter liknande mål? För Sto handlar det om en helhetssyn på hållbarhet.

Sto har produkter och systemlösningar för hela byggprojektet – både in- och utvändigt. För utsidan erbjuds energieffektiva fasadsystem med ett stort urval av ytbeläggningar som fasadputs, fasadfärg, tegel, glas och natursten. För insidan finns produkter för akustik, interiör och golv. Sto har även lösningar inom betong och kolfiberförstärkning för komplexa projekt.

Helhetssyn på hållbarhet
– I en alltmer komplex värld är det viktigt med en helhetssyn på hållbarhet. Vår strategi baseras på en hållbarhetskompass som tar med fler aspekter av hållbarhet: ekologi, ekonomi, socialt och välmående. Den sistnämnda handlar till exempel om bättre arbetsmiljö såväl som estetik och komfort, upplyser Jan Andersen, vd för Sto Scandinavia.
För att uppnå visionen har Sto utvecklat ett antal områden som i sin tur består av ett antal konkreta aktiviteter. De fem övergripande områdena är Minskad klimatpåverkan, Hållbara produkter, Hållbara inköp, Social hållbarhet samt Transparens och kommunikation.
– Inom området Minskad klimatpåverkan finns till exempel ett mål att halvera verksamhetens koldioxidutsläpp till och med 2025. Det görs bland annat genom att vi effektiviserar transporter och byter ut våra tjänstebilar, berättar Karin Bromö, hållbarhetsansvarig.

Innovativa fasadsystem
Att minska utsläppen i den egna verksamheten är naturligtvis en stor miljötjänst. Ett ännu mer omfattande bidrag till en mer hållbar framtid är produkter med längre livslängd, långa underhållsintervall och låg energiförbrukning. Det är aspekter som tydligt präglar Stos innovativa fasadsystem.
Att investera i fasaden är en god affär ur flera perspektiv. Det handlar bland annat om sänkta uppvärmningskostnader, ökat värde och livslängd på byggnaden samt inte minst ett behagligare och mer hälsosamt inomhusklimat under hela året.
– Våra fasadsystem för såväl nyproduktion och renovering ger sänkt energiförbrukning. Med enkel applicering och lättare, tunnare isolering skapas en bra arbetsmiljö, och dessutom blir det en minskad materialåtgång och miljömässiga fördelar vid transport, förklarar Ola Mårtensson, produktchef fasad.

Nya generationens isolerskiva
Det finns flera exempel som tydligt illustrerar miljöambitionen på Sto. Produkterna ligger i teknikens absoluta framkant och är även miljömässigt överlägsna. Som till exempel
den dränerande, brandsäkra och energieffektiva isolerskivan Sto-Innodrain som tillverkas i fabriken i Linköping, och som ingår i fasadsystemet StoTherm Vario D. Systemet lämpar sig både för nyproduktion och renovering, till exempel för åtgärd av skadade fasader eller energiuppgradering till lågenergi och passivhus. 
– Med egen tillverkning har vi kontroll över hela kedjan och kan erbjuda en jämn, hög kvalitet och dessutom större flexibilitet gällande isolerskivans tjocklek bland annat. Sto-Innodrain har utvecklats för att bli den nya generationens dränerade isolerskiva med bättre energiprestanda, högre säkerhet och större flexibilitet, avslutar Ola Mårtensson med.