Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Investerar miljarder i Södertälje

Att bli chef över en anläggning som producerar enorma mängder medicin, närmare bestämt över tio miljarder tabletter varje år, och som dessutom står för nästan fyra procent av hela Sveriges samlade export kan inte vara annat än en gigantisk utmaning. Det var Margareta Ozolins beredd på när hon axlade rollen som chef för AstraZeneca Sweden Operations i Södertälje i våras.

Margareta Ozolins är den första kvinnliga chefen för hela AstraZenecas produktion i Södertälje och hon lyfter gärna det faktum att jämställdheten står i fokus inom läkemedelskoncernen. I Södertälje är fördelningen mellan män och kvinnor nästan 50/50 i produktionen, och det ser likadant ut på chefsnivå.
– Inom AstraZeneca finns en mångfaldskultur som har byggts upp under ett antal år. Bland annat startade mina manliga företrädare här i Södertälje ett intensivt jämställdhetsarbete som i dag återspeglas i att det numera finns fler kvinnor än män i min ledningsgrupp. Och det får jag ofta höra är ganska ovanligt inom tillverkningsindustrin, som traditionellt har varit väldigt mansdominerad, säger Margareta Ozolins.

Hög innovationsgrad i nya projekt
Fokus för Margareta Ozolins ligger nu bland annat på att fortsätta att utveckla och förbättra verksamheten, i linje med ett program som har pågått sedan 2005 och som bygger på produktionsfilosofin Lean.
– Det innebär att alla mina medarbetare i Södertälje har dubbla uppdrag. Dels sitt dagliga arbete och dels ett uppdrag med kontinuerliga förbättringar, säger Ozolins.
I sitt mer långsiktiga, strategiska arbete fortsätter hon att titta på vilka investeringar som behövs för att möta framtida behov. Sedan 2010 har AstraZeneca investerat nästan 3,5 miljarder i anläggningen i Södertälje, bland annat i åtgärder som höjer produktsäkerheten och spårbarheten. Eftersom man i Södertälje även är global lanseringsanläggning för tabletter, kapslar och inhalatorer så har betydande summor avsatts för att öka innovationsgraden.
– Som lanseringsanläggning har vi ett särskilt ansvar för att alla relevanta processer fungerar, till exempel så att läkemedlet går att skala upp till massproduktion. Vår forskningsportfölj har förstärkts kraftigt bara de senaste par åren och det påverkar givetvis oss som ska producera de nya läkemedel vi vill få ut till patienter.
Om allt går som planerat kan det bli fråga om nylanseringar redan under 2015, tror Margareta Ozolins.

Kompetensfrågan är avgörande
Södertälje kommer att få ett kraftfullt tillskott av kompetens inom bland annat produktionslogistik, underhållsteknik och Lean produktion i samband med att KTH får 600 nya utbildningsplatser. Det är områden som har en tydlig koppling till AstraZenecas verksamhet inom Sweden Operations och Margareta Ozolins ser mycket positivt på ett fördjupat samarbete med KTH.
– Vi har samarbetat med KTH och ett antal andra aktörer för att få de nya utbildningsplatserna beviljade. Vi kommer att vara fortsatt delaktiga och stötta KTH med kunskap och kompetens som finns i vår anläggning, samt ett visst ekonomiskt stöd. Vår främsta roll blir dock att stötta genom att erbjuda möjligheter för studenter att göra sina examensarbeten och andra verklighetsanknutna projekt hos oss.
Margareta Ozolins betonar också att kompetensfrågan är helt avgörande för AstraZenecas framtid i Södertälje.
– Vi behöver fylla på med ny kompetens hela tiden om vi vill fortsätta utveckla verksamheten här i Södertälje. Och vi ska finnas kvar här så länge som möjligt.

AstraZeneca Sweden Operations, Södertälje
I AstraZenecas division Sweden Operations i Södertälje produceras över 30 olika läkemedel som säljs globalt i över 100 länder.
Av koncernens tio största (i försäljning) läkemedel tillverkas fyra i Södertälje (Nexium, Symbicort, Seloken och Pulmicort). Anläggningen står för cirka 30 procent av AstraZenecas totala försäljningsvärde och nästan fyra procent av Sveriges exportnetto.
Anläggningen sysselsätter cirka 3700 personer varav 3100 i produktionen (1 jan. 2014).