Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Investeringar ger direkta resultat i Örebroregionen

Örebroregionen placerar sig på andra plats i Intelligent Logistiks ranking av Sveriges bästa logistiklägen 2016. Det är efter Göteborgsregionen, som tack vare stora volymer genom Göteborgs hamn av naturliga skäl placeras överst på prispallen.

Att Örebro kan konkurrera i klass med Nordens största hamnregion är minst sagt anmärkningsvärt. Det finns många anledningar att hylla Örebroregionens förträffliga läge. Nordens logistiska järnvägspunkt finns i Hallsberg, och de stora vägarna E18, E20 och Bergslagsdiagonalen har sina stråk genom regionen. Inte minst Örebro fraktflygplats, Sveriges fjärde största fraktflygplats, är under stor utveckling för att på sikt kunna hantera ännu större godsvolymer.

Betydande investeringar
Mats Helgesson, som ansvarar för investering och etablering inom Business Region Örebro, är mycket nöjd med resultatet av Intelligent Logistiks utvärdering. Det är ett resultat som visar att de ansträngningar och satsningar som gjorts och fortfarande görs i regionen är av stor betydelse.
– Våra satsningar har gett direkta resultat. Vi har skapat ett gynnsamt klimat som får företag och verksamheter att växa. På så vis utvecklas både företagen och regionen på ett önskvärt sätt, säger Mats Helgesson.

Unik logistikarena
En god infrastruktur är en viktig pusselbit för att en region ska bli framgångsrik, men det krävs också insatser för att ta vara på möjligheter som uppstår kring det. Det handlar bland annat om att regionen aktivt ska arbeta för att möjliggöra etableringar. Det ska finnas goda förutsättningar för företagande – såväl för befintliga som för nya företag. Regionen kan föregå med gott exempel även här.
I Örebroregionen finns branschnätverk som hanterar olika frågor inom näringslivet, bland annat nätverket Forum för Logistik, där Mats Helgesson är samordnare tillsammans med Fabian Ilgner.
– Vi har skapat en unik arena inom regionen där vi arbetar målmedvetet och strategiskt. Vi är bra på det vi gör och ser hela tiden till att tänka i ett större perspektiv, kommenterar Fabian Ilgner, transportstrateg på Region Örebro län.

Framtida utveckling
Nyckeln till framgång för att främja ett starkt näringsliv och en utvecklad logistiksektor för hållbart och lönsamt företagande är väl utbyggd service och ett fungerande samarbete.
I Örebroregionen finns alla förutsättningar för att samordna olika verksamheter och företag på ett bra sätt som gynnar fortsatt utveckling. Det finns redan väletablerade samarbeten med och kring aktörer som Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park och ett antal nyckelaktörer inom näringslivet.
– Vi har hunnit en bra bit på väg och är beredda att ta utvecklingen till nästa nivå, säger Mats Helgesson med eftertryck.

Kort om Business Region Örebro
Business Region Örebro är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län; Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Tillsammans arbetar kommunerna för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen.