Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Investeringar i skadeförebyggande lönar sig

Skadeförebyggande arbete klättrar allt högre upp på kommunernas agendor. Trenden tyder på att medvetenheten kring risker och hur de kan förebyggas ökar, vilket i sin tur bidrar till en bättre lönsamhet i den kommunala ekonomin på sikt.

Jan Malmberg är ny vd på Svenska Kommun Försäkrings AB, SKFAB, som är ett medlemsägt försäkringsbolag för kommuner i Sverige och Norge. Han bekräftar att ett aktivt skadeförebyggande arbete lönar sig i längden eftersom det både innebär lägre skadekostnader och samtidigt ökar tryggheten i kommunen.

Satsar på starkare samarbeten
Idag är drygt hundratalet av alla Sveriges kommuner med i någon form av offentligt samarbete kring sina försäkringar. SKFAB var tillsammans med Stockholms respektive Göteborgs stads egna bolag det första att erbjuda ett omfattande försäkringsutbud för kommuner, med Gävle och Sundsvalls kommuner som pionjärer. Idag har SKFAB tio delägarkommuner.
– Vi kommer att arbeta ännu närmare våra medlemmar och kunder, det vill säga ägarkommunerna, under de kommande åren. Ambitionen är att i första hand förstärka befintliga samarbeten genom att försäkra fler av de kommunala bolagen inom ägarkommunerna, men vi kommer också att söka utveckla helt nya samarbeten, säger Jan Malmberg.
SKFAB kan försäkra allt från allmännyttans fastighetsbolag till kommunala energibolag. Samtliga kommunala verksamheters försäkringar kan effektivt samlas under samma paraply och det kommer att marknadsföras mer framöver. Samtidigt är det öppet för fler kommuner att ansöka om medlemskap hos SKFAB – och det finns intresse.
– Vi har fört och för dialog med några kommuner som eventuellt kan komma att anslutas framöver. Vilka det är kan jag inte säga just nu, men generellt söker vi utveckla samarbeten med kommuner som är ungefär lika stora som befintliga medlemskommuner och som delar vår gemensamma vision gällande ett aktivt skadeförebyggande arbete, förklarar Jan Malmberg vidare.

Överskott tillbaka till ägarna
Färre skador kan vara förenat med lägre premier. Så har det alltid fungerat inom försäkringsbranschen, där större exponering för risk innebär en högre premie för att täcka upp skadekostnader. SKFAB är inget undantag, men det som framförallt skiljer det kommungemensamma försäkringsbolaget från kommersiella konkurrenter är att eventuellt överskott går tillbaka till ägarna. Att arbeta för att bli skadefri är med andra ord en mycket god affär ur flera perspektiv.
Clas Herbring, som har anställts som ny chef för Risk Management på SKFAB, förklarar att SKFAB har mycket samlad kunskap om hur ett effektivt skadeförebyggande arbete kan initieras, genomföras och vidareutvecklas. Samtidigt är det inte SKFAB som ska driva arbetet, det ligger på kommunernas ansvar. Däremot ska SKFAB axla en rådgivande roll och bidra med värdefull kunskap som kan förbättra skadearbetet i de enskilda kommunerna.
– Vi kommer att fortsätta stötta kommunerna när det gäller risk management och skadeförebyggande insatser. Fokus kommer att vara både på de gamla och välkända riskerna, såsom anlagd brand, men även på nya riskområden som utvecklas i takt med samhällets utveckling och förändring. Sammantaget ska vi vara en heltäckande partner i det kommunala arbetet för att förebygga och allra helst också eliminera risker, säger Clas Herbring som avslutning.