Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

IST ett expansivt Växjöföretag i framkant

IST är en snabbväxande IT-koncern vars framgångar bygger på en god idé från Växjö. Som ledande leverantör av kreativa IT-lösningar för utbildningssektorn ligger IST alltid minst ett steg före marknaden. Nya lösningar lanseras i rätt tid precis när de efterfrågas och befintliga produkter uppgraderas för att passa den moderna skolans behov.

IST leder utvecklingen av effektiva och tidsbesparande IT-system för skola och barnomsorg, från förskola upp till universitetsnivå. Bland kunderna finns över 400 kommuner över hela Skandinavien. IST är även representerat i Kina, USA och Storbritannien och expansion utanför Skandinavien är en klart uttalad strategi från företaget. Moderbolaget och koncernens hjärta finns kvar i Växjö där allt började för 30 år sedan.

Förutspår skolans utveckling
Rektorer, pedagoger, skoladministratörer, elever och vårdnadshavare – IST levererar system som används av väldigt många olika grupper som på något sätt har en anknytning till skolans verksamhet och vardag. Då är det oerhört viktigt att systemen är användarvänliga och kan anpassas efter olika användargrupper.
Det yttersta målet för IST – att skapa nya möjligheter inom lärande, uppfylls genom att företagets produkter förenklar administrationen och förbättrar kommunikationen kopplat till skolans IT-system. Det kanske låter enkelt, men i praktiken är det ett mycket komplext och framförallt långsiktigt arbete där IST måste förstå och utveckla tjänster för framtida behov inom skolan. Helt enkelt till ett visst mått förutspå skolans utveckling och vilka behov som kommer att finnas i framtiden.
– I den stora lärardebatten är våra produkter speciellt lämpliga eftersom de underlättar och förenklar lärarnas vardag. Med effektivare system kan lärarna lägga sin tid på viktigare saker än att administrera. Det är bara ett exempel på hur vi anpassar våra lösningar efter rådande behov. Våra lösningar är idag helt molnbaserade där ansvar för drift och uppdateringar ligger hos oss istället för hos kunden, förklarar Magnus Telehagen, produktansvarig på svenska marknaden.

Satsar mot en miljard
Av IST-koncernens 260 anställda verkar ungefär 140 i Växjö. Förutom att vara en stor och viktig arbetsgivare bidrar IST dessutom till att höja kunskapsnivån i regionen.
– Nästan all vår utvecklings- och testverksamhet finns i Växjö. Här utvecklar vi produkter för den skandinaviska marknaden, både standardlösningar och mer kundspecifika produkter som vi tar fram i samråd med kunderna, fortsätter Magnus Telehagen.
IST har en omsättning på ungefär 300 miljoner kronor och vd för IST Sverige, Björn Andersson, avslöjar att ambitionen är att bli ett miljardföretag.
– Det är en hög ambitionsnivå men den är fullt rimlig. Innan 2020 ska vi ha uppnått målet och strategin är att utveckla det mesta från Växjö, till förmån för hela IST.

Allt att vinna i Växjö
Expansionstankarna antar verklig form i och med att IST bygger ett nytt kontor i Växjö och därmed understryker koncernen sin vilja och ambition att stanna i regionen. Enligt Björn Andersson finns det skarpa synergieffekter med att ha kvar utvecklingen i Växjö, bland annat då det redan finns väldigt mycket IT-kompetens i regionen.
– Vi kan dra nytta av Växjös expanderande IT-kluster. För vår verksamhet krävs en hög kompetensnivå generellt och vi har idag en väldigt bra relation med Linnéuniversitet. Genom att fördjupa samarbetet ytterligare kan vi trygga en del av vår framtida kompetensförsörjning, säger Björn Andersson.