Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

It-kompetens från Blekinge eftertraktas utanför regionen

Stockholm, Skåne eller USA? För Softhouse Consulting handlar effektiv mjukvaru- och verksamhetsutveckling om att leverera verklig nytta för kunderna, oavsett var de finns. Genom att satsa på kontinuerliga och kvalitetssäkrade leveranser med hjälp av agil utveckling kan Softhouse säkerställa rätt nivå och utbud för varje kund.

Blekinge har utvecklats till ett nav i södra Sverige när det gäller framstående it-kompetens. Fler människor utbildas inom it i regionen, nya innovationer når marknaden och nya företag etableras inom branschen. Det tycker Anna Bäcklin, verksamhetsansvarig för Softhouse Consulting i Sydost med kontor i Karlshamn och Karlskrona, bådar gott för framtiden.

Projekten finns utanför Blekinge
Softhouse levererar digitala affärer och kundorienterade lösningar inom i stort sett alla branscher. Att till exempel utveckla en helt mobil kundtjänst och självbetjäning är inget nytt för Softhouse, som har över 20 års erfarenhet av kundnära utveckling och smarta system.
Nu är man på jakt efter nya medarbetare i Blekingeregionen – men projekten finns ofta utanför. Faktiskt så långt bort som på andra sidan Atlanten.
– Vi särskiljer oss genom att vara extremt duktiga på systemutveckling och vi utvecklar kundunika lösningar som skapar lönsamhet och är hållbara över tid. Att kunder utanför regionen uppmärksammar oss ser vi som ett kvitto på framgång, säger Anna Bäcklin.
Idag levererar Softhouse lösningar från Blekinge till kunder över hela Sverige och så långt bort som till USA.

Specialister på agil utveckling
Softhouse är specialister på agil kravhantering och utveckling. Det betyder i korta drag att man kan förändra och anpassa leveransen efter nya krav hela tiden, och därför kallas den här typen av utveckling för agil som betyder lättrörlig. Fördelarna är många – inte minst för kunden som får en skräddarsydd lösning som kan växa tillsammans med verksamheten.
– Mervärdet för våra kunder ökar i varje delleverans eftersom man får något som kan användas mycket tidigare jämfört med om hela leveransen skulle ske mot slutet av projekttiden, förklarar Anna Bäcklin.
Agil utveckling är speciellt värdefull i verksamheter som befinner sig i snabb förändring, och det innefattar ju de flesta företag idag. Softhouse samarbetar med både stora miljardföretag och mindre entreprenörer med en eller ett par anställda.

Eftertraktad kompetens
Även helt nyetablerade verksamheter kan dra nytta av det breda tjänsteutbud som Softhouse erbjuder. Målet är att möta och helst överträffa kundernas krav med hjälp av smarta it-lösningar.
Softhouse vill fortsätta växa med it-branschen i Sverige och i synnerhet i Blekinge. Här finns kompetens som eftertraktas globalt, vilket några av de senaste projekten i USA är mycket bra exempel på.