Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

IT-miljöer som gör skillnad

Ny teknik och häftiga IT-lösningar i all ära, men om den dagliga driften inte fungerar gör de inte speciellt stor nytta. Det är något som Solid Park gärna kommunicerar i strävan efter att bygga högfunktionella IT-miljöer som gör skillnad.

IT-tjänstebolaget Solid Park har i huvudsak fyra affärsområden: IT-drift, systemutveckling, försäljning av hårdvara samt rena konsultjobb inklusive tekniska installationstjänster. Företaget etablerades av erfarna konsulter med insikt: IT ska vara ett verktyg för att skapa effektivitet som i nästa steg genererar lönsamhet, och tjänsterna ska dessutom kopplas till en bra supportlösning.

Support är hjärtat
Det är första steget mot framgång, att satsa på nya lösningar i teknikens framkant kommer i andra hand. Det verkar vara ett framgångsrikt koncept som utvecklats med tanke på att Solid Park ständigt expanderar. Företaget finns med egna kontor på fem orter och sysselsätter cirka 90 personer. Västerås är huvudkontor och här finns också det som marknadschefen Mikael Hagström kallar för hjärtat i verksamheten, nämligen IT-supporttjänsten. Den fungerar som kundernas interna IT-avdelning och betjänar idag cirka 10.000 användare.
– För oss är det viktigt att kundernas användare snabbt får hjälp eftersom det också är en del av att den dagliga driften fungerar felfritt. Det är främsta fokus och därför satsar vi på att utveckla vår support, vi tar in nya förmågor och söker bredda kunskapsområdet.
Mikael berättar att många av Solid Parks konsulter har gått via företagets servicedesk där de byggt upp kompetens och utvecklats i sina roller. Idag är de mycket framstående konsulter inom flertalet specialistområden.

Bygger på molnet
Grundarna av Solid Park hade länge arbetat med att effektivisera IT i stora organisationer. Man arbetade tidigt med tjänster som byggdes upp på precis samma sätt som dagens molntjänster, fast det var långt innan man börjat tala om molnet. Viljan att sprida tjänsterna till fler användare, och speciellt inom mindre företag som saknade resurser att själva skapa lösningarna, ledde fram till etableringen av Solid Park.
Marknaden har utvecklats sedan dess och idag finns det många leverantörer av molntjänster. Solid Park har valt att anamma det och erbjuder så kallade hybridmolnlösningar, där en del ligger i molnet och en del hos Solid Park. Det passar speciellt för små- till medelstora företag som söker kostnadskontroll men samtidigt värdesätter en felfri funktion. Tjänsten heter Connect 365 och bygger på att Solid Park axlar helhetsansvaret för kundens IT-drift och utveckling.

Utvecklar Västerås
Mikael Hagström tror på fortsatt expansion och räknar med flertalet nyanställningar. Mångfald är viktigt för Solid Park och därför hoppas man på att fler kvinnor och utlandsfödda ska söka sig till branschen.
– Vi prioriterar mångfald och CSR-arbete. Vi har nyligen tagit över rättigheterna till fotbollsarenan i Västerås och den kommer att namnändras till Solid Park Arena. Detta har vi gjort för att stötta de lokala idrottsklubbarna där betydligt fler sporter än fotboll finns representerade. Det är en del av vårt bidrag för att utveckla Västerås, säger Mikael som avslutning.