Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

IV Produkt arbetar för bättre klimat

Fastighetsbranschen står inför flera stora utmaningar som bottnar i allt mer omfattande miljökrav. Idag pratar alla om energieffektiviseringar, men IV Produkt var en av pionjärerna. Företaget tog tidigt fram produkter som ansågs revolutionerande i det att de sparar stora mängder energi och samtidigt skapar bra inomhusklimat.

IV Produkts affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Att IV Produkt var långt före sin tid med affärsidén är en av anledningarna till en fantastisk utveckling, där omsättningen har mer än tredubblats och där investeringstakten är fortsatt hög.

Offensiv tillväxtplan
Företagets vd Mattias Sjöberg berättar att IV Produkt har en mycket offensiv tillväxtplan. Enbart under de senaste fem åren har investeringarna närmat sig 200 miljoner kronor. Man har bland annat investerat i en ny plåtbearbetningslinje för att höja kapaciteten i produktionen. Fabriken går på högvarv motsvarande fyrskift med långt automatiserade processer.
– När det gäller omsättningen till 2020 så har vi en målsättning att nå en miljard kronor och vi ligger före planen , säger Mattias Sjöberg.
I direkt anslutning till den befintliga fabriken i Växjö har IV Produkt förvärvat mark och byggnader motsvarande ungefär 15.000 kvadratmeter, som ska användas för framtida expansion. Det visar på företagets framtidstro och vilja att stanna kvar och utvecklas i Växjö.

Lanserar nytt hela tiden
IV Produkt står för marknadens bredaste sortiment av luftbehandlingsaggregat, och allt är egenutvecklat av egen personal i egna lokaler.
ör att möta framtiden med ännu bättre lösningar har företaget investerat i en ny laboratoriemiljö, IV Produkt Innovation Center, som sedan ett par år tillbaka är i full drift. Här testas morgondagens högeffektiva luftbehandlingsaggregat.
– Vi lanserar nya produkter och lösningar hela tiden. Genom att ständigt ligga i framkant, satsa på utveckling och tänka energieffektivt har vi lyckats bygga en stark grund för IV Produkt. Det ger oss ett bättre utgångsläge på dagens konkurrensutsatta marknad. Vi kommer att fortsätta driva utvecklingen av energieffektiva luftbehandlingsaggregat med lägsta möjliga livscykelkostnad, betonar Mattias Sjöberg.
IV Produkt levererar till alla typer av byggnader till exempel skolor, sjukhus, industrier, köpcentra och kontor, så väl nybyggnation som renoveringar. Med bra inomhusklimat och låg energianvändning är bra för människor och miljö men skapar även högre fastighetsvärde.