Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Jämställd tillväxt i Luleå

Luleå bygger hållbart för framtiden. En mycket viktig del i det handlar om att skapa utökade möjligheter för alla att bidra i samhällsutvecklingen. Luleå har satt som mål att vara en jämställdhetsintegrerad kommun till 2021. Redan nu finns flera exempel som talar för att man närmar sig målet.

Luleå har många utvecklingsprojekt som kan kopplas till jämställdhetsmålet. Det finns bland annat inom samhällsbyggnad, där många av de högt uppsatta tjänstepersonerna och projektledarna, inklusive stadsbyggnadschefen, är kvinnor och Luleå rustar för att det även ska vara så framöver.

Bygger vattnets motorväg
Ett av Luleås största infrastrukturprojekt genom tiderna är byggnationen av Östra länken. Den kallas även för vattnets motorväg genom Luleå, eftersom den omfattar en kraftig utbyggnad och kapacitetshöjning av huvudledningsnätet för vatten och avlopp genom centrala Luleå.
Luleå närmar sig 80.000 invånare men har inte en infrastruktur för att klara det – ännu. Med Östra länken ska gamla huvudledningar bytas ut och hela systemet dimensioneras upp för att klara minst 100 år av ytterligare tillväxt. De första tre etapperna som började byggas 2014 är nu klara och ytterligare sju etapper har upphandlats i utökad samverkan, en investering på ytterligare 1–1,5 miljard kronor. Att det handlar om massor av rör förstår man. Närmare bestämt en sträcka på två mil, i ett projekt som beräknas pågå fram till 2030.

Många kvinnor involverade
När det gäller jämställd tillväxt vittnar Östra länken starkt om en sådan ambition. Några exempel är kommunens VA-chef som är kvinna ingående i projektets styrgrupp, liksom projekteringsledare hos entreprenören NCC som vunnit upphandlingen för nuvarande etapper. Att uttalat driva ett jämställt projekt, där kvinnors kompetens får vara tongivande är målbilden för hur Östra länken fortsatt skall vara ett projekt som tävlar om de mest prestigefyllda byggpriserna.
Malin Sunesson, projektledare för Luleå kommun är glad över att ha ett flertal kvinnliga kollegor involverade i projektet.
– Jag hoppas givetvis på att vi kan synliggöra den här branschen som en bransch också för kvinnor och i det här projektet har vi verkligen lyckats. Vi ser att vi redan idag är flertalet kvinnor bland tjänstepersonerna, men även ute i produktionen tar kvinnor mer plats än tidigare. Bland annat är flertalet av de lastbilschaufförer som arbetar i projektet kvinnor, liksom delar av byggarbetsledningen.

Årets bygge 2018
Östra länken blev, som första anläggningsprojekt, utsett till Årets bygge 2018 i Sverige och det är onekligen ett av Luleå kommuns viktigaste byggprojekt. Det är byggandet av nya Va-ledningar som står i fokus men en stor del av Luleås samhällsliv kommer att påverkas. Även aspekter som miljö, trafik, gång- och cykel, rekreation och estetik kommer att spela viktiga roller under projektets gång.