Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Jämställdhet och mångfald självklarheter på DB Schenker

Att leverera logistiktjänster med hög kvalitet, främja en god arbetsmiljö med schyssta villkor och att samtidigt verka för ett minskat miljöavtryck är en kort och koncis sammanfattning av DB Schenkers dagliga verksamhet. Bakom kulisserna pågår även ett ständigt förbättringsarbete på alla nivåer, där man bland annat tar fasta på värdet av jämställdhet och mångfald.

DB Schenker bedriver ett omfattande arbete för att öka jämställdheten och mångfalden inom hela organisationen. Det är särskilt tydligt i Västerås.

Stimulerande och dynamisk miljö
Barbara Voleman, distriktschef för DB Schenker i Västerås, är även med i arbetsgruppen för likabehandling inom hela DB Schenker i Sverige. Hon belyser värdet av att satsa stort och brett i rekryteringen genom att verkligen se till jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
– I distrikt Västerås vågar vi bryta gamla mönster och vända på gamla sanningar. Vi har en stor tillväxtambition, och då måste vi även tänka stort när vi rekryterar. Arbetsledarna på terminalen i Västerås har en tydlig ambition att öka antalet kvinnor i verksamheten och det arbetas aktivt på flera plan för att kunna attrahera fler kvinnliga medarbetare till terminalverksamheten, berättar Barbara Voleman.
I Västerås finns även en stor mångfald när det gäller nationaliteter och här söker man på DB Schenker spegla hur samhället ser ut.
– Att aktivt arbeta för att öka mångfalden stärker oss som verksamhet och det ger oss även möjligheten att utveckla vårt ledarskap ännu mer. Distriktet ser tydliga kopplingar mellan ökad mångfald och ökad effektivitet. Det är också tydligt att mångfald skapar en mer stimulerande och dynamisk miljö att jobba i för alla, tillägger Barbara.

Samarbete med lokala åkerier avgörande
DB Schenker har 27 terminaler i Sverige med cirka 180 åkerier anslutna. Åkerierna, tillsammans med DB Schenkers eget åkeri, ser till att kunderna får sina varor levererade på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt som möjligt. För att klara det krävs ungefär 4000 fordon som går inrikes, och ungefär 7000 chaufförer.
Med så många människor verksamma har DB Schenker en fantastisk möjlighet att påverka branschen. Istället för att följa den påtagliga marknadstrenden och centralisera verksamheten har DB Schenker valt att göra precis tvärtom och bygga upp starka lokala nätverk nära kunderna. Man använder den erfarenhet och kunskap som finns i de lokala åkerierna. Detta präglar specifikt verksamheten i Västerås, som bygger på långvariga samarbeten med lokala och ofta familjeägda åkerier med långa anor.
– De lokala åkerierna känner den lokala marknaden bäst, och det är därför de lokala åkerierna är våra viktigaste partners i vår fortsatta utveckling här i Västerås. Vi kommer att fortsätta växa tillsammans med den lokala marknaden och vi ska tillsammans med åkerierna vara kundernas viktigaste partner i utvecklingen av smarta logistiklösningar, avslutar Barbara Voleman med.