Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Jämtland globalt ledande i ny industriell era

Omfattande implementering av additiv tillverkning, även känt som 3D-printing, kan ses som startskottet för en ny industriell revolution. Den nya tidens industri baseras på högteknologiska tillverkningsmetoder och kommunikation med ljusets hastighet. Ett av dragloken för utveckling av additiv tillverkning på global nivå finns i hjärtat av Jämtland.

Det var till Mittuniversitetets nuvarande forskningscentrum Sports Tech Research Center i Östersund som en av världens första A2-maskiner för additiv tillverkning levererades från Arcam för snart tio år sedan. Forskargruppen som bildades i samband med det anses vara globalt ledande inom området, och tillsammans med framåtsträvande företagare i regionen har gruppen satt Jämtland på världskartan.
Forskningen påbörjades dock tidigare. Nu har det nybildade AIM Sweden AB fått i uppgift att kommersialisera forskningsresultat från drygt femton år och fram till idag, bland annat med koppling till additiv tillverkning inom ortopedi. Det är ett område som utvecklats från norra Sverige med docent Lars-Erik Rännar och professor Mikael Bäckström i spetsen.
– Vi arbetar i en mycket teknikintensiv miljö, men samtidigt handlar det om tillverkning. Det vi gör är så olikt den traditionella bilden av verkstadsindustrin som man kan komma. Det mesta är automatiserat men som vanligt med ny teknik så krävs det erfarenhet för att utnyttja tekniken på bästa möjliga sätt, detta är utan tvekan AIMs största konkurrensfördel. Exempel på det vi framställer är långt anpassade och avancerade produkter såsom individanpassade implantat i titan eller föroperationsmodeller i plast, berättar Lars-Erik, som är forskningsansvarig på AIM och samtidigt leder forskargruppen kring additiv tillverkning vid Mittuniversitetet.

Fler industrier
Additiv tillverkning kan med all rätta kallas för den nya tidens industriella tillverkning. Alla stora flygplans- och flygmotortillverkare satsar på att utveckla kritiska detaljer med hjälp av additiv tillverkning. Även ledande företag inom medicinsk industri med inriktning på tillverkning av implantat förlitar sig på 3D-skrivare för att få fram former som tidigare inte varit möjliga att tillverka, i alla fall inte i en och samma maskin.
– Det är oerhört spännande att fler industrier är på väg att upptäcka additiv tillverkning som en överlägsen teknologi för att få fram exakta detaljer som byggs upp lager på lager. I princip vilken form som helst är möjlig att tillverka i en 3D-skrivare. Vi är för tillfället involverade i projekt som spänner från massaindustri till motorsport, alla branscher kommer att dra nytta av tekniken, kommenterar Göran Elovsson, vd på AIM.
De största fördelarna med metoden finns främst inom tillverkning av små serier i dyra material. På sikt är det dock inte otänkbart att avancerade 3D-skrivare kommer att stå bland traditionella svarvar, fräsar och CNC-maskiner.

Additiv tillverkning gör skillnad
Sambandet mellan utbildning, forskning och utveckling samt tillverkning ger AIM en unik position på marknaden. Tillgång till kompetent och välutbildad personal, ett kontinuerligt flöde av nya produkter och idéer, och en väg till kommersialisering, ger AIM en konkurrensfördel gentemot andra tillverkare.
Att framtiden ser ljus ut för alla som satsar på additiv tillverkning tycker både Lars-Erik Rännar och Göran Elovsson är glasklart.
– Marknaden är enorm och präglas av en mycket snabb utveckling nu. Det ser vi inte minst på maskintillverkarna. En välkänd tillverkare har ökat sin omsättning med 70 procent på bara ett år, informerar Lars-Erik.
– Det finns inte många andra företag som arbetar med additiv tillverkning i titan och avancerade plaster som dessutom har samma tillämpningsområde som vi har riktat in oss på. Idag är vi ett tiotal personer inom AIM, men om några år kanske vi är över 100. Så pass stark är tillväxten inom additiv tillverkning, tillägger Göran.
Tekniken skapar dessutom högavlönade och bra jobb. Det i sin tur bidrar till ökad hållbarhet med stabila inkomster och ökad social hållbarhet som kännetecken. Det är bra för en glesbefolkad region som Jämtland – och det är bra för en hårt konkurrensutsatt tillverkningsindustri i Sverige.
– Med additiv tillverkning kan vi göra skillnad för framtiden, konstaterar Göran Elovsson som avslutning.