Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Jämtland i täten för Sveriges nyindustrialisering

Additiv tillverkning i avancerade material har placerat Östersund och Jämtland på världskartan. Genom att teknikföretaget AIM Sweden AB kommersialiserar mångårig forskning från Mittuniversitetet kan regionen vara med och leda den allt mer omtalade nyindustrialiseringen.

Additiv tillverkning, eller 3D-printing, kan med all rätta kallas för den nya tidens industriella tillverkning. Alla stora flygplans- och flygmotortillverkare satsar på att utveckla kritiska detaljer med hjälp av additiv tillverkning. Även ledande företag inom medicinsk industri med inriktning på tillverkning av implantat förlitar sig på 3D-skrivare för att få fram former som tidigare inte varit möjliga att tillverka i en process. Att den sortens högteknologiska tillverkningsprocesser utvecklas för global tillämpning från Östersund är oerhört bra för Jämtland – och för Sverige.

Nya tidens tillverkningsprocesser
Tekniken bakom additiv tillverkning, som i praktiken omfattar tillverkning av lager på lager i en och samma process, har förvisso funnits sedan några decennier men det AIM Sweden nu fokuserar på är att kommersialisera tekniska framsteg som gjorts inom nya tillämpningsområden. Det handlar framförallt om att ta tekniken från stadiet av småserie- och prototyptillverkning till en större skala av serietillverkning, till förmån för industrins utveckling såväl i Jämtland som i övriga Sverige.
– Vår främsta uppgift i närtid är att övertyga marknaden om att den nya teknologin är överlägsen. Vi ska till och med utmana marknaden att våga prova vår teknik, säger Peter Vomacka, som själv har gått från att vara vd på ett serietillverkande företag med 130 anställda till rollen som operativ chef på AIM Sweden.
– Nu måste vi tillsammans med andra aktörer arbeta på bred front och utbilda konstruktörer, industridesigners och även söka påverka skolan så att fler industriella utbildningar får en ny inriktning mot den nya tidens tillverkningsprocesser.

Positivt för hela Sverige
AIM Sweden ska bidra till att skapa en helt ny framtid för den jämtländska industrin. På sikt kommer det att medföra en positiv utveckling för hela Sveriges industri. Det största arbetet kretsar nu kring att frälsa marknaden.
– Vi ska vara med och skapa helt nya produkter och former, nya funktioner som man inte ens kunde drömma om tidigare. Det som inte gick att framställa för några år sedan kommer att vara morgondagens storserietillverkning tack vare utvecklingen av additiv tillverkning, understryker Peter Vomacka.
Att utvecklingen dessutom skapar nya, högteknologiska och välbetalda jobb i Jämtland är positivt – inte enbart för att det genererar fler arbetstillfällen utan även för att det innebär tillväxt inom fler områden utanför Jämtlands trygghetszon, det vill säga traditionella näringar som bygger på turism och naturupplevelser.
Den nya tidens industriarbetare programmerar, testar och forskar på nya teknikområden. Det är en ytterst spännande utveckling som också ligger i linje med regeringens vision gällande nyindustrialisering av Sverige och introduktionen av den nya tidens smarta industrier.