Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Jämtlands bästa serviceföretag ger livsviktig utbildning

Det flerfaldigt prisbelönta vård- och omsorgsföretaget Jämtpuls fortsätter att expandera. Med Krokoms kommun som utgångspunkt satsar företaget nu på en ännu bredare verksamhet över hela Norrland, inte minst med en utökad utbildningsverksamhet som riktar sig till såväl den offentliga som privata sektorn.

Ewy Sillström grundade Jämtpuls efter att ha varit verksam inom den kommunala hemtjänsten under många år. Under de åren hade hon återkommande sett ett stort behov av att bygga bättre kontinuitet och det ville hon införliva i det egna företagets verksamhet. Att hon lyckats uppnå sina mål vittnar Jämtpuls goda renommé om. Genom att arbeta förebyggande och målinriktat visar Jämtpuls nämligen goda resultat i såväl Socialtjänstens enkäter som i andra offentliga mätningar. Företaget har prisats med Guldklövern av Centerpartiet under 2011 för sina extraordinära insatser, samt även tilldelats Guldstjärnan under 2014 som Jämtlands bästa serviceföretag.

Satsar på utbildning
Utbildning inom hjärt- och lungräddning är något som Ewy Sillström har arbetat med under drygt 20 års tid då hon även varit deltidsbrandman och ansvarat för utbildningar inom det området i sina hemtrakter i och kring Krokoms kommun under en längre tid. Den erfarenheten har också blivit en del av Jämtpuls rika erbjudande för ett tryggare och mer hälsofrämjande arbete i såväl Jämtland som i övriga Norrland.
Jämtpuls är idag uppbyggt av fyra mer eller mindre sammanlänkade verksamheter: utbildning, konsultuppdrag, hemtjänst (LOV) samt hushållsnära tjänster. Vid behov kan bokföringstjänster och arbetsledning inom vården också erbjudas. Utbildningsverksamheten är dock den mest omfattande och där ingår inte minst hjärt- och lungräddningskurser samt kurser i att använda hjärtstartare.
– Jag ser en stor utvecklingspotential inom utbildningsområdet och kommer att satsa mycket på det framöver. Det är oerhört viktigt att sprida kunskap som kan rädda liv. Om fler har kunskap om hjärt- och lungräddning så blir samhället tryggare generellt. Nu när hjärtstartare placeras ut i det offentliga rummet runtom i Sverige är det även högaktuellt med en sådan utbildning, säger Ewy Sillström.

Expansionstankar
Ewy Sillström går fortfarande i expansionstankar. En nystartad verksamhet inom Jämtpuls omfattar att leverera trygghetsvärdar till ett boende i Östersund. Det är något som kan utvecklas mer framöver på fler platser, resonerar Ewy.
– Vi har mycket på gång och det ska bli spännande att se hur några av de senaste investeringarna utvecklas. Vi har bland annat skaffat två valpar som tränas för att bli vård- och terapihundar. Idag kan läkare skriva ut vårdhundar på recept, och det är något vi tror kan bli stort framöver.
Som avslutning poängterar Ewy Sillström att Jämtpuls kommer att fortsätta fokusera på att leverera vård- och servicetjänster med kvalitet och kontinuitet. Precis enligt den ursprungliga målsättningen handlar det då inte om att expandera för att bli större, utan för att bli mer heltäckande och kunna leverera ännu bättre tjänster.