Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Jämtländsk konstruktion håller måttet

Färdiga ventilblock, specialcylindrar och andra detaljer till hydraulsystem är det jämtländska konstruktions- och tillverkningsföretaget Side Systems expertområden. Tillämpningen är framförallt inom mobil hydraulik för tunga lastbilar, snöslungor, entreprenadfordon och skogsmaskiner.

Side System fokuserar framförallt på konstruktion av avancerade prototyper med tillverkning i små serier. Allt är kundorderstyrt med specialanpassade produkter i alla led. Ofta börjar ett nytt uppdrag med att Side System utvecklar en prototyp som först testkörs i kundens processer. Förhoppningsvis leder det till en fullskalig order.
– Om vi tar ett ventilblock till hydraulsystem som exempel så brukar processen fungera så att vi först tillverkar ett testblock som kunden får prova. Eftersom det rör sig om lite mer högvärdiga detaljer med höga krav på precision är det viktigt att allt stämmer överens med kundens produkt och processer innan serietillverkning påbörjas, förklarar Side Systems vd Magnus Magnusson.

Värnar om samarbeten
Ofta är det tunga maskiner som är det slutliga tillämpningsområdet för det som tillverkas i Side Systems processer. Men företaget har även haft andra spännande samarbeten som visar på mångsidigheten i produkternas tillämpning. Ett sådant samarbete omfattar utveckling av en rullskida i samarbete med Mittuniversitetet, som exempel.
– Att samarbeta med andra aktörer är viktigt för oss. Vi är med i IUC Z-Group och har bland annat tagit del av utbildningserbjudanden genom dem. Vi söker också samarbeta på nationell och internationell nivå. Vi har redan lyckats leverera till kunder i Polen, Slovakien och Estland bland annat. Naturligtvis söker vi vidareutveckla dessa kontakter.
Ett annat spännande tillväxtområde omfattar utvecklingen av en så kallad magnetsvepare för flygplatser.
– Med hjälp av en elektromagnet som sitter fast på ett rullande fordon kan flygbanan sopas ren från metallskrot i betydligt snabbare takt än tidigare. Jag har aldrig sett någon liknande produkt och det ska bli spännande att se vart det tar vägen, berättar Magnus vidare.

Bästa resultatet sedan 2009
Marknaden för den typ av detaljer som Side System oftast tillverkar har stabiliserats.
– Vi gjorde det bästa resultatet under de två första kvartalen i år sedan 2009. Trenden fortsätter att peka uppåt med nya tillväxtmöjligheter för oss inom vår nisch – små serier och avancerade prototyper.
Företaget fick en nystart i samband med att en grupp anställda tog över rodret för sju år sedan. Magnus var en av tio som då köpte in sig i bolaget och det ångrar han inte. Avslutningsvis säger han:
– Vi ser att vi har framtiden för oss nu. Vi har korta ledtider och är snabba när det gäller att konstruera nya prototyper. Vi använder långt avancerade tekniska system för det och förlitar oss mycket på digital kommunikation.