Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ja?rnva?gsklustret i Va?stera?s

Järnvägsklustret är en medlemsorganisation och ett klustersamarbete mellan järnvägsteknikföretag i Västerås, Västmanland och östra Mellansverige. Klustret skapar en samarbetsplattform för regionala företag som bedriver verksamhet inom tåg- och järnvägsindustrin.
I Västmanland sysselsätts idag drygt 3 000 personer inom området järnvägsteknik med innovativa lösningar för den svenska och den globala järnvägsmarknaden. Majoriteten av kompetensen och arbetskraften inom området finns i Västerås.

Vi vill tillsammans med medlemmar och partners stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi, där branschen samverkar för fler och större affärer och attraherar fler personer till jobb och studier, säger Anna Wallén, verksamhetsledare för Järnvägsklustret.
Järnvägsbranschen kan och vill ta sig an både globala och lokala samhällsutmaningar. Klimatförändringar till följd av global uppvärmning kräver effektivare transportslag med energieffektiva, koldioxidneutrala och kapacitetsstarka lösningar. Utmaningarna är många och det krävs branschöverskridande samverkan mellan näringsliv, akademin, den offentliga sektorn och resenärerna för att finna lösningar som är hållbara ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Järnvägsklustret vill vara denna viktiga samarbetsplattform som för samman dessa aktörer för att utveckla järnvägsbranschen, fortsätter Anna Wallén.

Det finns idag ett regionalt och nationellt behov av test- och utbildningsmiljöer inom tågsektorn. En del av Järnvägsklustrets uppdrag handlar om att bidra till innovation för att lösa den här typen av utmaningar.

Järnvägsklustret planerar därför att starta en testanläggning för tågrelaterade verksamheter, berättar Anna Wallén. Vi har arrenderat ett fysiskt spår som går mellan Tillberga och Tortuna. Spåret som inte varit trafikerat sedan 1997 är i gott skick och de finns flera intressenter som vill använda spåret.

Mälarbanan kommer att fungera som testspår för nya och befintliga produkter, och även som utbildningsplats. På sikt är tanken att anläggningen ska kunna utvecklas så att företag och organisationer ska kunna finna varandra för att skapa och utveckla sina innovationer. Anläggningen ska även vara en del av digitaliseringen inom järnvägsbranschen.