Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

JATC Omsorg på prispallen igen – lagom till öppnandet av ny enhet

Södertäljebaserade JATC Omsorg och grundaren Liselotte Almén Malmqvist har stått på prispallen tidigare. Mot slutet av 2014 var det tre framstående nomineringar och i år blir det minst två då Liselotte än en gång kandiderar för titeln Årets VD samt ytterligare en nominering som ej ännu offentliggjorts. Samtidigt har JATC Omsorg startat upp en ny enhet i Nynäshamn och har precis påbörjat resan för uppstart av ytterligare en.

JATC Omsorgs starka tillväxt ledde till final i korandet av Sveriges Supergasell 2014, Liselotte Almén Malmqvist hamnade bland topp tre i utmärkelsen av Årets VD och blev dessutom slutkandidat i EY Entrepreneur Of The Year.
Utsikterna ser goda ut i år också när det gäller prestigefyllda utmärkelser, vilket Liselotte ser som en tydlig bekräftelse på att företagets nytänkande koncept, arbetssätt och ledarskap håller den kvalitet som kan förväntas av ett modernt omsorgsföretag.
– Jag är stolt, glad och lycklig inte bara för min egen del utan även för mina anställdas del. Tillsammans har vi lyckats åstadkomma något som kan förändra livet för väldigt många människor. Det är också helt i enlighet med vår vision, som bygger på att vara en förebild i samhället och göra en positiv skillnad i människors liv.

Rätt insatser sparar pengar – men mervärdet är ännu större
Verksamheten riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosociala svårigheter. Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept bestående av arbete, boende och fritid hjälper JATC Omsorg till att skapa en meningsfull vardag för vårdtagarna.
– Vi har ett väl uppbyggt nätverk omkring brukaren för att trygga för ett så självständigt liv som möjligt i samhället. Vi arbetar efter ett tryggt och tydligt koncept som bygger på individuella mål och handlingsplaner utifrån uppdraget, brukarens behov och önskemål. Det här sistnämnda anser jag är helt avgörande för att nå positiv effekt hos individen.
Arbetssättet integreras även i den nystartade enheten i Nynäshamn, som är en kombinerad boende- och dagverksamhet med arbetsförberedande träning inom bland annat vaktmästeri och konstnärliga arbeten. Att expandera ytterligare finns redan med på agendan strax efter öppnandet i Nynäshamn, eftersom behovet av de tjänster som JATC Omsorg erbjuder är attraktiva.
– Med rätt insatser kan stora samhällskostnader sparas in. Men att räkna kronor och ören är inte det viktigaste, påminner Liselotte, och förklarar att personer med neuropsykiatriska olikheter och/eller med psykosociala komplexa problem ofta lever i utanförskap. Genom JATC Omsorg får de istället en trygg vardag och möjligheten att bryta negativa mönster.

Sprider kunskap ur brukarperspektiv
För att manifestera budskapet och uppmärksamma kring vilka fördelar arbetsmodellen inom JATC Omsorg föreläser Liselotte tillsammans med en brukare. Syftet är framförallt att sprida kunskap och det sker genom brukarens perspektiv. Åhörarna får ta del av brukarens process och upplevelser – från att omfattas av rättspsykiatrisk vård till att idag leva ett självständigt liv som känns meningsfullt och givande.
– Föredragen stämmer väl överens med vår vision inom JATC Omsorg, att som förebild forma framtidens omsorg och skapa något gott för både individ och samhälle. För att vi tillsammans ska kunna nå och leva upp till vår vision krävs en bärkraftig organisation, affärsplan och en företagskultur som bygger på vår värdegrund. Det viktigaste är att alla som arbetar inom verksamheten känner sig delaktiga och vill vara med och förändra. Detta ska genomsyra verksamheten oavsett vem som leder den, konstaterar Liselotte Almén Malmqvist avslutningsvis.