Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Jemtab prioriterar långsiktighet och bra samarbeten

Familjeföretaget Jemtab Systems AB är ett högteknologiskt industriföretag i Jämtland som arbetar med produkter från idé till färdig produkt. Teknikhöjd och innovationskraft har alltid varit ledstjärnor i företagets utveckling. Det märks tydligt på de produkter som levereras till kunder verksamma inom vindkraft, elektronik, elteknik, dentalteknik, kemisk industri samt medicinsk teknik. 

I Jämtland finns hjärtat i Jemtab Systems verksamhet, men slutkunderna finns världen över. Företaget drivs idag av andra generationen men grundaren, nu 82 år gammal, är fortfarande verksam inom produktutveckling.
– Det som driver oss framåt är en stark vilja och en utvecklingskraft där vi fokuserar helt på högteknologi och nya tillämpningsområden. Vårt mål är att förbättra befintliga produkter inom våra kompetensområden genom produktutveckling, och ta fram helt nya lösningar där det behövs, säger Robert Stjärnström, vice vd samt marknadschef på Jemtab.

Växer inom medicinteknik
Med kompetens inom konstruktion, utveckling, mekanisk bearbetning, hydraulik, elektronik samt montering levererar Jemtab hela system till sina uppdragsgivare. Högtryckspumpar och sensorer för analys av processgaser har länge varit flaggskepp för företaget, men nya produkter inom exempelvis medicinteknik utgör också en stor tillväxtmöjlighet.
– Vi ser en stark tillväxtpotential inom medicinteknik och relaterade områden som dentalteknik, där vi tidigare har levererat olika typer av komponenter och verktyg. Vi tror på fortsatt utveckling, och därför är vi just nu inne i en process där vi ska certifiera hela verksamheten enligt ISO 13485 för medicintekniska produkter, berättar Robert Stjärnström, som själv är med och övervakar certifieringsprocessen.

Framgångsrika samarbeten
Medicinteknik är i allra högsta grad en global bransch och som sådan ytterst konkurrensutsatt. Branschen värdesätter långsiktighet och personliga relationer är mycket viktiga för att skapa framgång, precis som inom övriga industrier där Jemtab verkar, däribland kraftindustrin.
– Vi har flera långvariga samarbeten med stora internationella kunder som Siemens och SKF, med vilka vi har samarbetat under mer än 20 år. Vi har vidareutvecklat flera av deras produkter under årens lopp och har mycket kunskap från tidigare projekt som med fördel kan appliceras i nya utvecklingsprojekt inom andra branscher, förklarar Robert Stjärnström.
Exempel på projekt kan vara utveckling av produktionsprocesser men även utveckling av själva produkten så att den blir lättare att tillverka. Flera sådana projekt har utförts på uppdrag av Siemens.

Fortsatt tillväxt trolig
Jemtab Systems arbetar ofta med mycket höga tryck och är världsledande när det gäller att utveckla och tillverka pumpar som klarar dessa förhållanden. Här är SKF den största kunden.
Ytterligare ett exempel är ett samarbete med Vestas och några andra vindkraftsaktörer, där Jemtab utvecklat ett hjälpmedel för att lättare kunna utföra service på vindkraftverken.
Det finns alla möjligheter att fortsätta tillväxtresan tillsammans med kunder som Siemens, SKF och Vestas, och samtidigt bryta ny mark inom bland annat Life Science och medicinteknik. Jemtab har framtiden för sig.