Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Jemtska arbetar för att öka andelen vindenergi i Sverige

Två starka aktörer, med en delad vision om att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, har slagit sina kloka huvuden ihop och bildat ett gemensamt företag som ska verkställa hållbara projekt. Jemtska förenar Jämtkrafts vision om att öka andelen förnybar el i Sverige med Skanskas ständiga strävan efter att skapa en hållbar framtid med bättre infrastruktur och gröna byggprojekt. Visionen genomsyrar alla projekt som Jemtska driver för att öka andelen vindenergi i Sverige.

Jemtska är resultatet av ett mycket lyckosamt samarbete mellan en miljömedveten kraftproducent och ett hållbart byggbolag. De projekt som Jemtska genomfört präglas av hållbarhet i alla led och de uppmärksammas ofta internationellt av just den anledningen. Så har det varit både för Sjisjka vindpark utanför Kiruna samt Mullbergs vindpark i Bergs kommun i Jämtland. Målmedvetenheten är minst lika hög i nuvarande projekt som omfattar byggnation av Fäbodlidens vindpark utanför Vindeln i Västerbottens län.

Norsk investering stärker svensk vindkraft
I dagsläget finns det väldigt många tillstånd klara för landbaserad vindkraft i Sverige, och det är något som norska Fred. Olsen Renewables anammat. Genom att satsa på svensk vindkraft, där Fäbodliden är det första projektet i norra Sverige, kan Fred. Olsen Renewables stärka sin ställning på den nordiska marknaden. Dessutom bidrar man till att Sverige och Norden får mer förnybar el, vilket ligger helt i linje med såväl nationella som europeiska tillväxtmål.
– Vi har en lång erfarenhet av att utveckla, bygga och förvalta projekt inom förnybart och har tidigare byggt mycket vindkraft i både Norge och Skottland. Nu vidgar vi vårt upptagningsområde och satsar på Sverige som både har bra vindlägen och många startklara projekt med färdiga tillstånd. Om vi ser att vi får en acceptabel ekonomi i nuvarande projekt kan det borga för fler investeringar framöver, säger Öyvind Lund, projektledare på Fred. Olsen Renewables.
Vestas har nu börjat resa de 24 turbinerna i Fäbodlidens vindpark med en total effekt 79,2 MW, som skall stå driftsklar redan under de första månaderna 2016. Som det ser ut nu klarar man tidsplanen och kan kanske till och med överträffa den.
– Det är resultatet av en väl fungerande organisation och att samtliga på plats är engagerade i bygget och tar stort ansvar för sina delar, menar Pär Nordström, projektsamordnare på Jemtska och ansvarig bland annat för byggnationen av Fäbodlidens vindpark.
Jemtska är totalleverantör av infrastruktur för vindkraftparken, något som man redan har lång erfarenhet av efter att ha byggt några av Sveriges största landbaserade vindparker.

Jemtskas framgångsrika koncept
Pär Nordström betonar även att man gärna anlitar lokal arbetskraft från Västerbotten både under byggtiden samt därefter under driftstiden. Som avslutning säger han:
– Vi har ett framgångsrikt koncept där vi tar hand om all infrastruktur inom och i anslutning till vindparken. Ofta fördelas den här typen av uppdrag på olika aktörer, men med oss får kunden en kontakt som sköter helheten. Vi får därmed kontroll över kostnader i alla led, och kan leverera enhetligt och framförallt inom tidsplanen. I vissa fall kan vi till och med leverera snabbare, som nu med Fäbodliden. Det skapar trygghet som den här typen av investerare eftertraktar och det i sin tur ger oss en bra position på marknaden.