Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Jernhusen driver ett av Västsveriges största utvecklingsprojekt

Alldeles i början av sommaren lanserades Jubileumsplatsen i centrala Göteborg. I anknytning till Centralstationen och bussterminalen finns nu en grön och inspirerande mötesplats för alla som jobbar, bor och besöker Göteborgs innerstad. Jubileumsplatsen är samtidigt ett smakprov på framtida RegionCity.

Jernhusen ska hjälpa Göteborg att återta sin gamla position som Skandinaviens främsta mötesplats. Som en av initiativtagarna till RegionCity har Jernhusen ett stort ansvar för genomförande av hela projektet, både produktion och station skall fungera samtidigt som stadsdelen växer fram.
– Detta är inte bara ett projekt, utan en enorm samhällsutveckling som kommer att pågå under ett par decennier framöver. Här kommer fler och fler att få uppleva fördelen med att åka kollektivt och förtäta smart, betonar regionchefen Urban Hammarlund, Jernhusen.

Vill skapa nya mötesplatser
I Jernhusens showroom på Jubileumsplatsen visar Urban Hammarlund flera illustrationer över hur stadens hjärta kommer att se ut om bara några år, och i centrum för allt hamnar det 22 våningar höga Jubileumstornet och det 19 våningar höga Älvtornet.
– Vi arbetar ju med att skapa mötesplatser och Jubileumsplatsen är en bra början i vår strävan efter att etablera centrala målpunkter för resande. Vi ska också verka för ett enklare kollektivt resande och då måste vi knyta ihop regionen med innerstaden på ett bättre sätt.
Utvecklingen av RegionCity sker i direkt anslutning till Centralstationen, bussterminalen och den blivande Västlänken. Den yttersta ambitionen är att skapa en enad arbetsmarknadsregion där RegionCity blir den mest centrala platsen – en naturlig mötesplats med andra ord.
– Jubileumsplatsen är ett första steg i att förverkliga drömmen om att skapa ett city för hela Västsverige. Hur ska vi få människor att mötas? Vi på Jernhusen är övertygade om att mänskliga möten är grunden för all innovation. Västsverige ska vara ett levande innovationskluster i Sverige och vi har en nyckelroll i det, fortsätter Hammarlund.

Testar nytt för framtiden
Jernhusen har tillsammans med övriga aktörer i det stora samhällsutvecklingsprojektet börjat utveckla gatumiljön och stråken i anslutning till Centralstationen. Jubileumsplatsen omfattar ett antal matställen som drivs av krögare som representerar populära matkulturer i Göteborg. På ett antal kvadratmeter mitt i city kan man välja bland asiatiskt, frukt och grönt, gourmetkorv och en lite finare variant av streetfood från Pigpen by the Barn.
Jubileumsplatsen är samtidigt en testbädd för nya koncept, och då inte enbart matkoncept. Här testas bland annat ny teknik för att ta vara på regnvatten och skapa förnybar energi med hjälp av solens strålar. Samtidigt bygger man upp en livfull takmiljö med sittplatser och odlingar. Det finns till och med träd på taket och bevattningssystem testas för dessa. Allt kommer att utvärderas och det som blir framgångsrikt ska implementeras i större skala i nya RegionCity.
Att det blir en spännande utvecklingsfas för staden och regionen är en underdrift – projektet är bland de största i Västsverige.

Kort om Jernhusen
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Företaget äger idag cirka 160 fastigheter med ett marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar och har idag cirka 200 anställda.