Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Jernhusen utvecklar ett mer hållbart Västsverige

Västsverige och Göteborg möter nu framtiden med flera satsningar som ska skapa en hållbar utveckling i regionen – och allt knyts ihop vid Centralstationen i Göteborg.

Alldeles invid Centralstationen har ett stort och mycket långsiktigt arbete påbörjats i samband med utvecklingen av RegionCity och hela stationsområdet. En av nyckelaktörerna och pådrivarna för utvecklingen är Jernhusen, som fokuserar på järnvägsrelaterade fastigheter i syfte att få fler att välja tåget.

– Detta är inte bara ett projekt, utan en enorm samhällsutveckling som kommer att pågå under många decennier framöver. Här kommer fler och fler att få uppleva fördelen med att åka kollektivt och förtäta smart, betonar regionchefen Urban Hammarlund, Jernhusen.

Kort om Jernhusen
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Företaget äger idag cirka 160 fastigheter med ett marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar och har idag cirka 200 anställda.

Mer information kommer att presenteras i Affärstidningen Näringslivs kommande utgåvor.