Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Jitech sätter ny standard inom stålindustrin

Jitech är allt annat än en vanlig legotillverkare inom stålindustrin. Jitech sätter i många avseenden en helt ny standard inom branschen, både som attraktiv samarbetspartner och underleverantör samt som stabil arbetsgivare i Kronoberg.

Det finns en tydlig förkärlek hos Jitech för att vara annorlunda och nytänkande. Det märks redan vid första anblicken i företagets verkstad i Tingsryd, som myllrar av liv och rörelse under stundande expansion med flera nyinvesteringar gällande både teknik och kompetens.
– Vi befinner oss mitt i en väldigt omfattande tillväxt, säger Mikael Johnsson, försäljningschef och marknadsansvarig.

Nya kunder och projekt
Genom att Jitech vågar vara nytänkande och satsa mycket resurser på att utveckla sin anläggning kan nya kunder och projekt knytas, vilka är avsevärt större än det man kunnat rodda tidigare och som i sin tur borgar för fortsatt tillväxt.
– Vår tillväxt gör oss faktiskt till en av de största legotillverkarna inom stålindustrin. Vi har vuxit till närmare 200 anställda i Tingsryd, och räknar med en omsättning på över 280 mkr 2018, tillägger Mikael Johnsson.
Produktionsanläggningen är så välinvesterad att den klassas som globalt ledande. I de 30.000 kvm stora produktionslokalerna finns plåtbearbetning med helautomatiska lagersystem, moderna kantpressar, laser- och stansmaskiner, CNC maskiner, avancerad svetsutrustning samt all tänkbar kringutrustning som skapar en ren och bra arbetsmiljö. Dessutom en egen pulverlackeringsanläggning i världsklass, byggd för marknadens högsta krav avseende korrosionsskydd samt kapacitet för snabba omställningar mellan korta och långa serier.

Stabil arbetsgivare
Jitech vill sin vana trogen gärna sticka ut ur mängden även när det gäller kompetensförsörjningen. Tillsammans med lokala aktörer, exempelvis Andreas Carlsson från musikskolan AMB , Knoester&Co och skådespelare Johan Östling, har flera filmer spelats in för att sprida kunskap om vad Jitech kan erbjuda som arbetsgivare. Det har också mynnat ut i en spin-off på Tingsryd kommuns slogan, ”Där livet är härligt”, till Jitechs ”Där livet är Metal”.
– Vi arbetar ju med metall, och det är ett område med så otroligt många möjligheter. Dagens ungdomar måste bli mer medvetna om vilka möjligheter som finns inom vår industri och vi ser att vi har ett stort ansvar när det gäller att sprida kunskap om det, säger Mikael Johnsson.
Jitechs verkstad är en ljus och öppen miljö med rena ytor. Här finns gott om utrymme för ungdomar som vill vara med och utveckla framtidens stålindustri. För den som vill vara med och skapa en ny standard för branschen är Jitech verkligen en bra plats att börja på.
– Vi ska även fortsättningsvis vara en lyhörd och stabil arbetsgivare som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för våra anställda, lovar Mikael Johnsson.