Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Jobba på Sveriges bästa arbetsplats och bli samtidigt en del av den globala utvecklingen

FMV rekryterar kontinuerligt civilanställda till flygstyrkan och provplatsen i Vidsel. Mitt i ett naturskönt område och med spännande uppdrag kan FMV stoltsera med Sveriges bästa arbetsplats för den som vill jobba nära naturen och samtidigt vara en del av den globala utvecklingen när det gäller vapensystem i teknikens absoluta framkant.

– Vårt uppdrag här bygger på att testa vapen och andra system som används inom försvarsindustrin. Våra kunder är både svenska och internationella och representerar både försvaret och industrin som levererar försvarsmateriel. Med hjälp av målrobotar som vi flyger på distans kan vapensystem testas på ett säkert sätt i luftrummet, förklarar Pelle Nilsson vid FMV Vidsel.
Pelle Nilsson är pensionerad major och pilot som återvänt till försvaret genom sin nya anställning på FMV. Idag är han chef för flygstyrkan på FMV:s provplats Vidsel, och även om han inte fysiskt sitter i farkosten han flyger idag så finns det ändå stora likheter med det tidigare uppdraget som pilot.

Verkar i Natura 2000-område
I princip alla typer av vapensystem kan testas i Vidsel tack vare provplatsens omfattning och det geografiska läget, som är obebott och dessutom klassat som skyddsområde inom Natura 2000. Även om området är folktomt så finns det fortfarande en relativt omfattande rennäring som bedrivs inom provplatsens område.
– Vi lever sida vid sida med samerna och rennäringen här uppe. Vi har ett gott samarbete och vi tar stor hänsyn till renarnas vandringsstråk, och tack vare god planering kan vi bedriva vår testverksamhet utan att det stör vare sig den biologiska mångfalden eller rennäringen. Efter varje övning söker vi igenom området och avlägsnar eventuell materiel, inget får lämnas kvar i naturen, berättar Pelle Nilsson.

Sveriges bästa arbetsplats
Det är främst två typer av målrobotar som används vid provplatsen. Den större heter BQM 167, och den mindre MQM 178. Det vanligaste är att man skjuter ner mål som släpas efter roboten, eftersom själva roboten är en stor investering som måste kasseras om den skjuts ner. Målrobotar används även för att testa vapensystem på land och till havs.
– Även om målroboten inte skjuts ner så landar den så småningom i backen, förvisso i fallskärm, men smällen brukar ändå bli ganska hård. Därför måste alla målrobotar ses över i den egna verkstaden efter varje flygning, förklarar Pelle Nilsson.
Det finns väldigt många olika yrkesroller på FVM i Vidsel. Verkstadstekniker, fordonsmekaniker och flygtekniker är bara ett axplock av roller som finns representerade.
– För den som är intresserad av jakt och friluftsliv är Vidsel nog Sveriges bästa arbetsplats. Här lever man mitt i naturen och har dessutom förmånen att få arbeta i en verksamhet som främjar och bevarar den biologiska mångfalden i området, upplyser Annika Lindh, projektledare Provplats Vidsel.

Del av en global utveckling
Som Europas största provplats över land erbjuder Vidsel unika möjligheter att testa vapensystem under många olika förhållanden, såsom hög- och lågflygande, landgående, och så vidare. Närmare bestämt rör det sig om ett landområde på 3300 kvadratkilometer och ett luftområde på över 8000 kvadratkilometer.
Såväl provplatsen som flygstyrkan i Vidsel är en resurs för industrin och har en avgörande roll i den globala utvecklingen av nya vapensystem.