Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Jobbhälsan med 40 års erfarenhet

“Vi är stora – Vi är små – Som ni vill – När ni vill”.
Jobbhälsan i Norr AB, med säte i Piteå, är en företagshälsa med över 40 års erfarenhet i branschen och jobbar med både stora och småkunder både i offentlig och privat verksamhet. Målet är att alla är lika viktiga.

– Vi har läkare, företagssköterskor, beteendevetare, fysioterapeuter, organisationskonsult och arbetsmiljökonsult anställda samt arbetsmiljöingenjör och Psykolog som samarbetspartner, säger Ann-Sofi Ökvist som är VD. Hon tog över driften av Jobbhälsan våren 2018.
Betrakta Jobbhälsan som en neutral expertresurs med bred kunskap inom arbetsmiljö, medicin, ergonomi, beteendevetenskap och arbetsorganisation.
– Vi är en lokal aktör som sedan ett år tillbaka har fem verksamhetsanknutna delägare, säger Ann-Sofie. För oss är det lokala engagemanget viktigt. Så är det, och så vill vi ha det. Vi vill inte att ditt företag eller organisation, skall bli en i mängden.
– Jobbhälsans huvudkontor är i Piteå men vi finns även i Luleå, Boden och Älvsbyn berättar Ann-Sofie vidare.
Även om man är en lokal aktör, är man inte begränsade, vare sig kompetensmässigt eller geografiskt. Jobbhälsan har ett nätverk av externa konsulter som gör att man växer på orten om uppdraget behöver det. Genom organisationen Riksnära Företagshälsor har man skickliga samarbetspartners över hela landet när det behövs.
– Och precis som för er är medarbetarna vår viktigaste resurs. Våra medarbetare älskar det de gör och brinner för sitt jobb – För er och för oss, säger A-Sofie. 

Varför valde ni Jobbhälsan? 
– Nelabkoncernens helägda bolag har passerat det magiska antalet 100 anställda vilket väckte ett antal frågor och utmaningar.
Hur ska man jobba med arbetsmiljö och hälsa? Hur löser man detta som litet/medelstort företag?
Det var frågor som vi kände att vi inte riktigt hade kompetensen för”, säger Hans Olofsson och fortsätter:
“Jag vill att alla i min omgivning ska må bra, inte minst alla våra anställda. Det är dessutom en ekonomisk fråga. Personal som mår bra levererar och nu har vi nått den storleken att vi måste vara duktiga på detta för att vara en attraktiv arbetsgivare.
– Vi har tidigare haft samarbete med Jobbhälsan i hälsoundersökningar.
– Sedan ägarskiftet på Jobbhälsan så visade det sig att vi kunde utöka vårt samarbete, säger Hans.
– Vi vill ha ett lokalt samarbete där vi lär känna varandra och utöver den vanliga hälsoundersökningen så har Jobbhälsan blivit en del av vår verksamhet. De är vår HR funktion i hälso- rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. 
Jobbhälsan har aktuell kompetens, är uppdaterade på nya lagar och har erfarenheter från andra organisationer, säger Hans

Strategiska hälsofrämjande
Till Nelab har man på Jobbhälsan levererat stöd och uppföljning av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), men man deltar även i deras skyddskommitémöten för att höja kompetensen på plats, få bättra insyn och stötta i de strategiska hälsofrämjande arbetet. 
Förutom ovan nämnda insatser har Jobbhälsan även jobbat med samtalsstöd/terapi i tidiga skeden där man bevisligen har kortat ner sjukskrivningstiden.
– Vi är ett stöd till alla chefer när det dyker upp frågor gällande arbetsmiljö, hälsa, rehabiliteringar, sjukskrivningar med mera.
Jobbhälsan har även genomfört en Arbetplatsprofils-enkät med återkoppling och stödresurser för upprättande av handlingsplan, samt företagsanpassade utbildningar.
– Chefsstödet är en viktig bit, säger Hans. Vi har delegerat arbetsmiljöuppgifter till våra chefer och kombinerat med ett professionellt stöd blir det bra. Besluten blir bättre och snabbare när det fattas nära kärnan helt enkelt, betonar Hans till slut.