Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Jonab vågar bryta ny mark

Vägbyggen och mark- och anläggningsarbeten i all tänkbar omfattning hör till vardagen för Halmstadbaserade Jonab. Företaget etablerades 1997 av Leif-Göran Johnsson som fortfarande är verksam inom företaget. Tjänsteutbudet har utökats successivt och omfattar idag även V/A, broar och hamnarbeten, bland annat.

Jonabs nuvarande vd Nils Ahlfors blickar positivt framåt. Företaget har under årens lopp medverkat i många både små och stora projekt i sydvästra Sverige. För att komma närmare kunderna har Jonab alldeles nyligen öppnat ett nytt kontor i Göteborg och planerar även för att öppna ett kontor i Skåne inom ett år.

Servar de största beställarna
Jonabs framgångar är svåra att undgå. Företaget är i allra högsta grad involverade i Hallands expanderande infrastruktur. Utbyggnationen av Nya Kustvägen i Halmstad 2006 blev det då största projektet i bolagets historia. Det tillsammans med andra projekt har format bolaget som idag står för en imponerande bredd vad gäller mark- och vägarbeten.
– Vi har en heltäckande kompetens inom bolaget som jag tror är svår att överträffa, säger Nils Ahlfors. Vi har arbetat på uppdrag av de största beställarna på marknaden i snart 20 år och det har format vår verksamhet och drivit oss hit där vi står idag. Anläggningar som vi medverkat i att färdigställa finns i princip över hela sydvästra Sverige.
Med ett 60-tal anställda kan Jonab ta sig an även de riktigt stora väg- och anläggningsprojekten. Företaget förlitar sig på leverantörer där det eftersträvas goda och långsiktiga samarbeten, bland annat så hyrs maskiner och transporter in från Transportcentralen i Halmstad. Samtidigt finns en del egna resurser in-house både vad gäller maskiner och kompetens.
– Vår policy är att i huvudsak använda egen personal men vi har även möjlighet att ta in extra resurser vid behov. Tack vare ett omfattande kontaktnät kan vi snabbt få fram precis den kompetens och de resurser som efterfrågas i varje projekt. Det är en av våra främsta styrkor, fortsätter Nils.

Bryter ny mark
Inget uppdrag tycks för stort eller komplicerat. Utmärkande för Jonab är en nära nog unik förmåga att vända utmaningar och problem till möjligheter. Jonab genomförde under åren 2011-2013 det absolut största projektet i företagets historia, avseende en hamnutbyggnad i Trelleborg. Projektet genomfördes till beställarens stora belåtenhet men ekonomiskt var det en utmaning. Så småningom mynnade det ut i att Jonab under 2014 genomgick en rekonstruktion som avslutades februari i år. Inom företaget var man dock fast besluten om att lösa situationen och framförallt bibehålla den egna personalen. Under våren har pengar skjutits till samt en ny styrelse och ny vd har tillsatts.
– Från och med i år så har det skett stora förändringar i Jonab, vi har gjort en omstart med det goda i bagaget, och vi bryter ny mark nu. Vi har fått en lyckosam start i Göteborg och orderboken är i princip fulltecknad för ett halvår framåt, berättar Nils.

Stundande expansion
Trots de utmaningar som kännetecknar marknaden kan Jonab se fram emot en ljus framtid. Inte minst mot bakgrund av att verksamheten breder ut sig, närmast står man inför en expansion bland annat i Göteborg där Jonab för övrigt redan genomfört ett par mindre projekt.
Jonab har ett gott rykte i branschen och kunderna är genomgående nöjda med den kvalitet på projekten som företaget har för vana att leverera. Dessa förutsättningar i kombination med en stabil marknad framöver i regionen och mycket kompetenta medarbetare talar för att företagets framtidsvisioner kommer att uppfyllas.
Omsättningen förväntas landa på omkring 180 miljoner kronor 2015 och Jonab kommer att fortsätta sin tillväxt under kommande år. Det ambitiösa målet är att omsätta uppemot 500 miljoner kronor inom tre till fyra år.