Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Jönköping bland Sveriges mest framgångsrika regioner

Jönköpings län kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här finns lite av allt – från skog och lantbruk till avancerad teknisk industri, kryddat med fantastiska upplevelser och fina boendemiljöer.

Helena Jonsson är lantmästare och var under åren 2011 till 2017 förbundsordförande för LRF. Sedan januari i år är hon landshövding i Jönköpings län.
– Bland det som är mest spännande med Jönköpings län är den stora variationen inom näringslivet. Här finns både stora, medelstora och små företag. Länet har många framgångsrika industriföretag varav flera är världsledande leverantörer inom sina nischer. Samtidigt finns det en växande besöksnäring, logistikverksamhet och handel med många utvecklingsmöjligheter, säger Helena Jonsson.

Samverkanskultur ger framgång
Helena Jonsson är född och uppvuxen i Jönköpings län och tycker att det är en hedersuppgift att få representera länet som landshövding. Speciellt grön utveckling ligger henne varmt om hjärtat – inte så förvånande kanske med tanke på hennes förflutna inom LRF.
Visionen för Jönköpings län är att länet ska vara en av Sveriges mest framgångsrika regioner och genom samverkan med andra aktörer ska Länsstyrelsen skapa bra förutsättningar för alla som bor i länet idag – och för kommande generationer. Hållbarhetsarbetet är alltså centralt.
Jönköpings län präglas av en lite annorlunda struktur inom industrin med många mindre aktörer som tillsammans levererar stort. Samverkanskulturen har en lång tradition – Gnosjöandan grundades en gång i tiden på just visioner om samverkan för att uppnå framgång.
– Det finns en stark utvecklingspotential för industrin och speciellt med utökade samarbeten mellan industri och akademi. Samverkan är nyckeln till framgång, det har alltid varit tydligt, och vi vill förstärka det budskapet för framtiden, säger Helena Jonsson.
Dagens tjänstesamhälle hotar svensk industri. I Jönköpings län vill man istället satsa ännu mer på industrijobb för att en livskraftig industri även fortsättningsvis ska vara länets ryggrad tillsammans med näringar som skog och lantbruk, logistik och turism.

Alltid nytänkande
Även om man i Jönköpings län inte bor utmed kusten har man alltid nära till vatten, bland annat Vättern men i länet finns även ett stort antal mindre sjöar. Länet attraherar fler boende och bostadsmarknaden måste hänga med. Många kommuner i Jönköpings län har kommit långt med sin bostadsstrategi och vågar vara nytänkande kring den.
Jönköpings län är till två tredjedelar täckt av skog. Självklart är det råvara till massa- och virkesexport, men även för natur och friluftsturism. Denna tillgång kan vidareutvecklas. För att stötta skogens utveckling ytterligare har man inom Jönköpings län utvecklat en skogsstrategi, vilket man också är först i Sverige med. Det visar än en gång på hur man vågar vara nytänkande för att göra Jönköping till ett ytterst spännande län att bygga sin framtid i.