Tor 2 dec / År 39 / Nr 4 2021

Jönköpings län vill vara i digitaliseringens framkant

Digitalisering är en viktig fråga för Region Jönköpings län och kommunerna. Alla länets invånare ska ha möjlighet att använda tekniken, i arbetslivet och privat. Det är en förutsättning för demokrati och delaktighet.

Se barnens skolscheman, boka tid på vårdcentralen, se en webbsänd föreställning från Kulturhuset Spira och läs dina journalanteckningar. Samordning av samhällets olika e-tjänster är en av insatserna i den regionala digitala agendan som Region Jönköpings län, tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och i samråd med olika aktörer i samhället, tagit fram. Den regionala digitala agendan sammanfattar vad vi i Jönköpings län är överens om att göra för att nå upp till det nationella målet: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– I Jönköpings län har vi en tydlig plan för vad vi vill uppnå och genom E-utvecklingsrådet finns en bra samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna, säger Jan Pihl, ordförande i E-utvecklingsrådet och projektledare för regional digital agenda i Jönköpings län.

Region Jönköpings län och kommunerna arbetar tillsammans med de digitaliseringsfrågor som är gemensamma för alla. Just nu handlar det till exempel om att bygga ett gemensamt digitalt arkiv för offentliga handlingar och information från system som inte längre används.  

– En framtidsvision är att kunna erbjuda allt i öppen data så att näringslivet kan utveckla appar som invånarna har nytta av. Vore det inte smidigt om till exempel din mataffär kunde tipsa om vilken middag du kan laga till kvällen, baserat på vad barnen ätit till lunch i skolan, säger Jan Pihl.

En enklare och tryggare vardag
En förutsättning för hur de digitala tjänsterna kan utvecklas är att bygga ut bredbandet i hela länet. Till exempel är det viktigt med en säker internetanslutning för att trygghetslarmen ska fungera på landsbygden. E-legitimation är också en förutsättning.

– Vår ambition är att Jönköpings län ska vara bäst i landet på e-legitimation! Det är det sätt för säker legitimering som vi alltid ska använda i våra system. Invånarna ska inte behöva hålla reda på olika typer av inloggningar, säger Jan Pihl.

Digitaliseringskommissionen, som verkar på uppdrag av Näringsdepartementet, har gjort en nulägesanalys över regionernas arbete med digitala agendor. I analysen når Jönköpings län ett toppresultat. Både när det gäller planen, de aktiviteter som genomförs under året och hur regionen och kommunerna prioriterar digitaliseringsfrågorna.