Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Jönköpings värden av internationellt intresse

Jönköpings kommun är en av Sveriges mest dynamiska storstadskommuner. Med en stark ställning i regionen, i kommunen återfinns ungefär 30 procent av länets befolkning och cirka 40 procent av sysselsättningen, siktar Jönköping på ytterligare tillväxt med näringsliv, kommun och akademi i samspel.

Jönköping har inte bara en stark ställning i regionen och en strategiskt viktig placering i Sverige, kommunen är rentav av internationellt intresse med en högskola som specifikt satsar på internationalisering och givetvis det för Småland kännetecknande entreprenörskapet. Till Högskolan i Jönköping kommer studenter från hela världen, och majoroiteten av de svenska studenterna läser dessutom minst en termin utomlands.
– Science Park Jönköping är minst lika intressant ur global synpunkt. Här startas nya företag av studenter och forskare från hela världen, och dessutom består parken av ett antal framgångsrika företag som arbetar på en internationell marknad, upplyser Camilla Littorin, näringslivschef i Jönköpings kommun.

Skapar mötesplatser
I Jönköping söker man skapa mötesplatser och arenor för samverkan. Det finns många framstående exempel, sedan 2001 är Jönköping värd för världens största digitala festival, Dreamhack. Detta är en betydande mötesplats för den internationella spelbranschen som under 2011 gick om både filmbranschen och musikbranschen omsättningsmässigt.
Vart fjärde år arrangeras dessutom världens största skogsmässa i Jönköping, Elmia Woods. Genom att transportera ut de internationella besökarna till det tillfälligt uppbyggda mässområdet i skogen erbjuder Jönköping en unik mötesplats som det talas om internationellt.
Att en av världens bästa kockar, Tommy Myllymäki, har slagit ner sina bopålar i Jönköping bidrar också till att skapa intresse. Myllymäki är en av kommunens värdefulla entreprenörer som med stora visioner skapar besöksmål som står sig i en internationell konkurrens.

Positiva indikatorer
Jönköping består av idoga smålänningar och entreprenörer som har en unik förmåga att samarbeta såväl lokalt som internationellt. God konkurrenskraft har lagt grund för många år av snabb ekonomisk tillväxt.
– Statistik om arbetsmarknad och sysselsättning visar också flera positiva trender. För många viktiga indikatorer hamnar såväl Jönköpings län som Jönköpings kommun högt i nationella rangordningar. Demografiska prognoser pekar mot att regionen kan förväntas få ett avsevärt tillskott av yrkesaktiva åldersklasser, upplyser Camilla Littorin.
Till ovan sagda kan nämnas att Jönköpings region fungerar som en av Sveriges viktigaste knutpunkter för nationell transportlogistik. Högskolan i Jönköping har omvittnat god samverkan med kommunens näringsliv och politik.
Näringslivet i Jönköping har genomgått strukturomvandling som resulterat i alltmer användande av IT och högteknologi. För att återkoppla till besöksnäringen berättar Camilla om wifijkpg, en satsning som gör det enkelt för internationella besökare att koppla upp sig på gratis wifi när de rör sig ute på Jönköpings gator.

Jönköping växer
I en jämförelse med landets tio största kommuner är Jönköping näst bäst i företagstillväxt och är en av de kommuner som har högst tillväxt i antal anställda.
– Jag ser mycket ljust på näringslivsutvecklingen framöver mot bakgrund av vårt strategiska läge med anor som handels- och mötesplats sedan 1200-talet, logistikcentrum, nya höghastighetståg mot Göteborg, Malmö och Stockholm, attraktiva boendemiljöer i hela kommunen, ett bra kulturliv som utvecklas allt mer samt de planer som finns inför framtiden, säger Camilla Littorin.
Högskolorna, Science Park liksom ett rikt näringsliv med omkring 12 000 företag varav nära 5000 aktiebolag, en levande landsbygd som växer liksom att kommunen i sin helhet växer med cirka 1000 personer per år är andra bidragande orsaker.