Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

JTM Produkts tillväxt överträffar alla förväntningar

Verkstadsteknik- och entreprenadföretaget JTM Produkt AB i Jukkasjärvi drivs av en stark framåtanda och har sedan starten 1985 präglats av innovation och nytänkande. Företaget ägs och drivs idag av Ingemar Drugge, som tillsammans med ett 30-tal anställda förser regionens verkstads- och gruvindustri med smarta, innovativa lösningar. Engagemanget sträcker sig längre än så – JTM hör idag till en av landets främsta leverantörer av bandtransportörer tack vare verksamhetens bredd och den skarpa komptensen som finns i företaget.

JTM befinner sig i en kraftig expansionsfas. På bara två år har man vuxit från ett tiotal till över 30 anställda – och mer är på gång.

Tredubblad personalstyrka
Förutom de stora personalinvesteringarna har företaget satsat mycket på att bygga upp maskinparken, som idag hör till branschens mest moderna för utveckling och tillverkning av bandtransportörer.
– De senaste årens tillväxt har gått över förväntan. Vi hade för avsikt att fördubbla personalstyrkan, idag har vi mer än tredubblat den. Det som utmärker JTM och som till stor del ligger bakom våra framgångar är att vi tagit fram rullar för tung industri med lång livslängd vilket ger en lägre totalkostnad för kunden. I dessa tider är kostnadseffektivitet en avgörande faktor som vi kan leverera, kommenterar Ingemar Drugge.
Bland de stora kunderna för bandtransportörerna finns bl.a. LKAB och SSAB. En stor del av distributionen sker på rekommendation från någon av de större aktörerna. Med en fortsatt kraftig utveckling av gruvnäringen i regionen kommer JTM att kunna expandera ännu mer inom en snar framtid.

Säkrare gruvdrift
Ett annat affärsområde är skräddarsydda hydraulmaskiner, de produceras framförallt till gruvindustrin men även andra industrier har visat intresse landet över.
– Tillsammans med kunden ser vi vilka behov de har, tar fram förslag, konstruerar och tillverkar sedan produkten, samt installerar hos kunden och utbildar operatörerna. Vi är fortfarande ett mindre företag, men vi har en stor kapacitet och framförallt en unik kompetens in-house. Mycket av det vi gör är produkter och lösningar som gör jobbet i gruvan säkrare, det gör oss till en viktig samarbetspartner för vidare utveckling av gruvverksamheten här, fortsätter Drugge.

Satsar på export
Att JTM har en enorm tillväxtpotential råder det ingen tvekan om. Under ett och samma tak samlas kompetens inom en rad olika områden, från konstruktion och idé till tillverkning, montage, service och underhåll.
– Vi är som bekant framgångsrika inom gruv- och verkstadsindustrin. Vi har tagit ett stort kliv och satsar nu på export, berättar Ingemar, som nyligen varit i Australien tillsammans med representanter från Exportrådet för att undersöka möjligheterna till samarbete där.
Australiensiska företag är intresserade av att samarbeta med den svenska gruvnäringen, det finns redan idag ett antal etablerade samverkansprojekt i Kiruna med omnejd.

Fortsatt stark utveckling
Ryska företag har också uppmärksammat regionen och JTM fick under året besök av en aktör som personligen kom till Jukkasjärvi för att beställa bandtransportörer till sin verksamhet i Uralbergen.
– Vi tror på en fortsatt stark utveckling, både lokalt med våra väletablerade samarbetspartners och globalt med nya exportmöjligheter. Vi fortsätter att förädla våra samarbeten med bl.a. LKAB och SSAB, och under ett antal år har vi också levererat tjänster till Icehotel här i Jukkasjärvi som använder våra maskiner för att bearbeta is. Framöver ser vi starka gruvmarknader som Ryssland och Australien som stora utvecklingsmöjligheter för oss, sammanfattar Ingemar Drugge.