Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Juristbyrå med specialistkompetens – för livets alla skeden

Swedbank Juristbyrå finns över hela landet och drivs av jurister som är egna företagare med gemensamt varumärke enligt franchisemodell i samarbete med Swedbank.
Gedigen specialistkompetens och lokal koppling förenas med den stora koncernens trygghet och styrka.

Elisabet Larsson Juvén är VD för Swedbank Juristbyrå AB vid huvudkontoret i centrala Stockholm.
– Vi har funnit vår nisch, där vi arbetar mycket i förebyggande syfte. Vi arbetar därmed inte med tvister, utan satsar istället på att bygga upp en bra grund så att risken för tvist minimeras eller allra helst elimineras, förklarar Elisabet.
Juristbyrån vänder sig främst till privatpersoner, med specialistkompetens inom områden som upprättande av testamenten, samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev och kompanjonavtal. Samtidigt kan Juristbyrån bidra med experthjälp när något har hänt i livet, det handlar bl.a. om bouppteckningar, arvskiften och bodelningar.
Det är i allra högsta grad specialistkompetens som kommer kunderna till gagn. De flesta kan kanske skriva ett dokument, men att upprätta ett korrekt, juridiskt bindande avtal är dock en helt annan sak. Det krävs ingående kunskap om hur man undviker fallgropar och hur man uttrycker sig så att syftet inte kan misstolkas.

Livsbesiktning kan vara ingång till expansion
Livet för den moderna människan är komplext med olika familjebildningar, tillgångar utomlands och olika medborgarskap som exempel. Juristbyrån är experter på rådgivning till privatpersoner i livets alla skeden. Genom att erbjuda en kostnadsfri Livsbesiktning till kunderna vill Juristbyrån sänka tröskeln så att kunderna vågar ta reda på vad som gäller juridiskt. En Livsbesiktning innebär att juristen tillsammans med kunden går igenom behovet av juridiska dokument som t ex testamente, samboavtal eller äktenskapsförord.
Man kan börja med att göra ett enkelt test på Juristbyråns hemsida som indikerar om man har ett behov av att träffa en jurist. Bokar man sedan en tid för Livsbesiktning så får man en personlig analys av just sitt behov och förslag på de juridiska dokument som behövs.
– Vi är specialister på familjejuridik och har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med den här typen av ärenden, kommenterar Elisabet Larsson Juvén. Vi tillhör Swedbankkoncernen men finns till för alla som har behov vår typ av juridik.
Visionen är att fördubbla verksamheten inom tre till fyra år. Eftersom många inte vet vad som gäller i livets olika situationer är Livsbesiktningen en möjlighet att berätta för kunder om vad som gäller för just dem.

Något bra för alla
Elisabet Larsson Juvén har verkat inom sparbanksvärlden sedan tidigt 90-tal.
– Det är något alldeles speciellt med att leda en franchiseverksamhet, och tillsammans med mina medarbetare och jurister arbetar jag för att utveckla verksamheten ytterligare. Vi skräddarsyr ett koncept som möjliggör en bra support för våra franchisetagare.
Genom att Juristbyrån är kopplad till Swedbank får kunderna också en ökad trygghet som innebär att man alltid kan kontakta den centrala organisationen om något inte känns bra med den lokala juristen.
– Vi erbjuder något bra för alla, det gäller kunder, franchisetagare och våra ägare, konstaterar Elisabet som avslutning.

Kort om Swedbank Juristbyrå
Juristbyrån förvaltar den långa tradition av juridisk rådgivning som funnits inom Swedbank och Sparbanken. Sedan år 2000 drivs Juristbyrån som en franchisekedja och idag har man ett 60-tal kontor runtom i landet. Juristbyrån vänder sig främst till privatkunder och kan bl.a. hjälpa till med familjejuridik, skatterätt och fastighetsrätt.