Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

JYSK prioriterar samhällsnytta och integration

Omsättningen av varor är stor på JYSKs centrallager i Nässjö. Omkring 1500 pallar skickas ut dagligen – och minst lika många kommer in med nya varor. Detta hanteras med enorm effektivitet tack vare kompetens, målmedvetenhet och flexibilitet hos personalen. För att förenkla deras vardag samt höja kapaciteten ytterligare görs nu ett antal investeringar i ny teknik.

JYSK är en stabil och långsiktig arbetsgivare i Nässjö. Centrallagret hanterar varor som ska till butiker över hela Sverige och Finland, och ofta är det mycket korta ledtider mellan varje uppdrag. Från centrallagret skickas även alla varor som säljs via nätet. Med e-handelns utveckling i åtanke kan man snabbt räkna ut att det handlar om stora volymer.

Prioriterar integration
Platschefen Annika Löfgren, som även är logistikansvarig, betonar att Nässjö är ett tekniskt lager med många automatiserade lösningar – men i slutändan är det människor som ser till att allt fungerar och blir rätt. Personalen är med andra ord den absolut viktigaste resursen.
– Vi söker personal hela tiden, säger Annika. Vi är med på jobbmässor i regionen, vi syns i olika sammanhang där man talar om samverkan mellan skola och näringsliv. För oss är det viktigaste att knyta långsiktiga kontakter som kan ge oss kontinuerliga resultat, det vill säga i form av sökande till våra jobb.
JYSK har som exempel ett framgångsrikt samarbete med Nässjö kommun inom ramarna för SFI och erbjuder praktik för deras elever. Tack vare samarbetet, som är unikt i Sverige, får eleverna lära sig svenska på arbetsplatsen, och samtidigt får de en fot in i det svenska arbetslivet. JYSK har för avsikt att anställa alla som medverkar i projektet.
– Satsningen ska skapa en bättre integration i Nässjö och har till och med uppmärksammats på regeringsnivå. Hittills har vi anställt över 20 personer via samarbetet och vi har för avsikt att vidareutveckla det, fortsätter Annika.
Lagret sysselsätter omkring 200 personer varav 150 är fastanställda. Det är en stor organisation som kräver ett välsmort maskineri. JYSK är de facto den största privata arbetsgivaren i Nässjö och har därmed även ett stort samhällsuppdrag. Därav även intresset för mångfald och integration.

Vidareutbildar personalen
Kompetensfrågan är den viktigaste för framtiden enligt Annika Löfgren. Digitalisering och teknik i all ära – men det viktigaste är ändå att man förstår hur den ska användas. Att bara kasta pengar på allt vad teknik heter är med andra ord inte en strategi för JYSK.
– Mjuka värden prioriteras hos oss. Vi satsar mycket på personalen, som får vidareutbildning under hela sin anställning. Under det senaste året har vi även startat upp en egen svenskundervisning för anställda i Nässjö, så att de kan jobba och bättra på sin svenska samtidigt. Det är integration för oss, säger Annika stolt.
Under året kommer lagret att moderniseras i Nässjö, med nya digitala lösningar som ska underlätta personalens arbete. E-handelns starka tillväxt ställer krav på ökad kapacitet och för att klara det behövs nya tekniska lösningar i kombination med ny kompetens. Det blir en spännande utveckling för JYSK framöver.