Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

K21 Entreprenads första projekt ett praktexempel

Det nystartade byggföretaget K21 Entreprenads första projekt är ett särpräglande exempel på hållbart byggande för framtiden. Företaget har tagit sitt namn efter den 15000 kvadratmeter stora kontorsbyggnaden K21 som nu uppförs i anslutning till den nya gröna stadsdelen Krokslätts Fabriker Söder i Mölndal.

K21 Entreprenads VD Peter Fredriksson har varit involverad i utvecklingen av Krokslätts Fabriker i snart 15 år. Fredriksson anlitades som totalentreprenör av Bengt Dahlgrens nya lokaler, ett projekt som i enlighet med beställarens höga miljöambitioner präglades av mycket höga hållbarhetskav. Krav som möttes med råge!
Med en energianvändning på enbart 38 kWh per kvadratmeter och år hör Bengt Dahlgrens kontorsbyggnad i Mölndal till ett av Sveriges mest energieffektiva, vilket också skapade inspiration för nästa projekt och blev startskottet för Krokslätts Fabriker Söder.
– Under hela projektet arbetade jag mycket nära både Husvärden och Bengt Dahlgren. All den kunskap som vi byggt upp tillsammans kommer nu tillgodo i det nya projektet där en helt ny stadsdel omfattande bostäder, verksamhetslokaler och kontorshus växer fram i anslutning till gamla Krokslätts Fabriker, berättar Peter Fredriksson.

Symbol för hållbarhet
Precis som sin föregångare andas projektet K21 hållbarhet i form av låga U-värden och en byggfysik som möjliggör maximalt nyttiggörande av tillförd energi. Den sju våningar höga byggnaden har en traditionell stålstomme med betongbjälklag. Byggnationen är i allra högsta grad anpassad till beställarens ambition om långsiktigt ägande och förvaltande.
– Vi bygger för ett så lågt underhållsbehov som möjligt. K21 ska bli en symbol för områdets hållbara inriktning, samtidigt som byggnaden ska vara arkitektoniskt tilltalande och kännetecknas av modernitet, komfort och tillgänglighet, förklarar Peter Fredriksson.
K21 förses med glasfasad i alla väderstreck där den östra dubbelglasade fasaden blir en möblerbar vistelsezon med trägolv och synliga träbjälklag och den södra anpassas för växtlighet.
– Dubbelglasfasaderna skapar en god ljudmiljö inne i byggnaden och ger ett extra bra U-värde för fasaderna, att utrymmet mot öst dessutom kan användas av hyresgästerna är givetvis ett stort plus. Övriga fasader håller lika hög klass som Bengt Dahlgrenshuset, vilket innebär en treglaskonstruktion med argonfyllning som har så låga U-värden som 0,5 till 0,7.
Fredriksson understryker också att fasaderna, med sin färgsättning på glas och solavskärmning, kommer att bli något utöver det vanliga – ett exempel på tidlös arkitektur som utmanar och som kommer skapar en unik atmosfär i hela området.

Ny era för byggbranschen
K21 Entreprenad fick en lyckosam start som totalentreprenör med ansvar för projekt- och projekteringsledning för Husvärdens nya kontorsbyggnad K21. Tillsammans med resterande projekt i området platsar K21 bland Västsveriges största och mest uppmärksammade byggprojekt.
– Vi är stolta över att återigen få vara en del av den hållbara samhällsutvecklingen i Västsverige och skapa något nytt, något unikt som inte gjorts tidigare. En del i denna process är att vi har hämtat kunskap och inspiration även utanför landets gränser. Som exempel är glasfasaden inköpt av ett tjeckiskt företag som tack vare sin långa erfarenhet av att kombinera glasfasader monterade på trästomme blev utsedd till leverantör, berättar Peter Fredriksson.

Hållbarhetsperspektivet synliggörs högt och lågt, från källarplan till takvåning. Projekt K21 markerar början på en ny era inom byggbranschen, det här är början på en mycket spännande resa in i framtiden där klimatsmart byggande kommer att vara en självklarhet!