Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kaba optimerar passagerarflöden med okompromissad säkerhet

Kaba hänger på låset när det gäller nya högeffektiva passage- och säkerhetssystem för tillämpning på flygplatser, i färjeterminaler och andra miljöer med stora passagerarvolymer. Med rätt implementering kan Kabas system lösa stora utmaningar på flygplatser världen över.

Efter att ha utvecklat och levererat säkra och effektiva låssystem i över 160 år har Kaba mycket djupgående kunskap om det mesta som förknippas med lås och säkerhetsåtgärder i offentliga miljöer. Kabas lösningar finns installerade i olika applikationer och miljöer över hela världen, och när det gäller säkerhetssystem för flygplatser kan företaget erbjuda några av marknadens mest beprövade och kvalitetstestade system.

Flygplatsens utmaningar
Våra resvanor blir allt mer exklusiva, vi tenderar att resa lite längre bort och vi gör fler resor än någonsin privat. Trots den tekniska utvecklingen som bland annat möjliggör virtuella möten så ökar även antalet affärsresor. En rimlig förklaring är att de internationella kontakterna blir fler, men det är lika rimligt att anta att vikten av det personliga mötet spelar en avgörande roll för utvecklingen.
– Oavsett vilka bakomliggande faktorer som dominerar är det tydligt att det ständigt eskalerande passagerarflödet sätter flygplatsernas säkerhetssystem på prov, konstaterar Dan Wikström, vd Kaba AB.
Ytterligare en utmaning ligger i att ökande passagerarantal ställer högre krav på tillgänglighet och effektivitet i flygplatsens olika moment, från incheckning till ombordstigning på planet. Här finns en trend där manuell hantering fasas ut allt mer till förmån för mer effektiva, långt automatiserade lösningar.
En tredje utmaning uppenbarar sig i att de automatiserade passage- och säkerhetssystemen måste vara designade så att de ger ett öppet och välkomnande intryck. Det räcker alltså inte enbart med funktion – systemen måste vara attraktivt utformade och passa in i den omgivande miljön också.

Kabas lösningar
Tack vare sin breda produktportfölj kan Kaba lösa de flesta utmaningar som moderna flygplatser brottas med. Det handlar framförallt om system för kontroll av boarding kort, passagesystem för ombordstigning och säkerhetssystem mellan luft- och landsidan på flygplatsen. På senare år har man till och med implementerat automatiska passkontrollsystem.
– Flygplatserna är dessutom ofta bland de största arbetsgivarna i sina regioner. Passage- och säkerhetssystem behövs även för att kontrollera att enbart behörig personal får tillträde till vissa områden. Vi har lösningar för det också, påtalar Dan Wikström.
Gemensamt för samtliga system är en lång livslängd, okompromissad kvalitet och tidlös design. Inom affärsområdet flygplatslösningar utvecklas, designas och tillverkas allt i Tyskland.

Större intresse för automatiserat
Kaba utvecklar ständigt nya lösningar och förfinar gamla, beprövade system. Med ett automatiserat system för ombordstigning (Self-Boarding) kan ett passagerarplan med plats för 250 – 300 passagerare fyllas på en kvart – tjugo minuter. Systemet underlättar hanteringen för personalen, dessutom med förhöjd säkerhet som en extra vinst.
– Vi tror på ökad automatisering på flygplatserna, men tekniken kan aldrig ersätta människor fullt ut. Att intresset ökar för automatiserade system beror delvis på att branschen är hårt pressad både tids- och säkerhetsmässigt. Man jagar minuter, och då kan ett effektivt automatiskt system underlätta. Våra lösningar sparar tid på flygplatsen genom att hela passagerarflödet optimeras, förklarar Dan Wikström.
Kabas system finns redan installerade på de flesta större flygplatser i Norden, tillväxten är global.