Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kaba skapar en säkrare tillvaro

En av världens största och mest heltäckande säkerhetskoncerner, Kaba, fortsätter att revolutionera marknaden med ny teknik för en tryggare tillvaro. Med nya lösningar för ännu säkrare och effektivare passersystem möter Kaba en kraftigt ökande efterfrågan. Marknaden utvecklas snabbare än någonsin då den faktiska respektive upplevda hotbilden förstärks inom flertalet branscher.

Utvecklingen har gått snabbt framåt inom både så kallade traditionella och nya branscher under de senaste åren. Bland för Kaba traditionella branscher tillhör flygplatser, idrottsarenor, banker och offentliga platser såsom kontor för olika myndigheter. Samtliga betraktas som typiska miljöer där säkra passersystem behövs. Med dagens förstärkta hotbild i tankarna kan man även lätt tänka sig att nya branscher där exempelvis försäkringsbolag och utvecklingsavdelningar inom tillverkningsindustri och IT utgör lämpliga kunder för ett bättre skydd.

Säkerhet mot faktiska och upplevda hot
Thore Wahlin, försäljningsingenjör inom Kabas PAS-sortiment, ger en förklaring till varför marknaden för säkerhetssystem och tjänster exploderat under de senaste åren:
– Idag finns det ett helt annat behov av att kontrollera vem som rör sig inom ett visst område än vad vi såg tidigare. Det beror på att hotbilden förstärkts och det har i sin tur lett till att fler företag och organisationer börjat se över sin tillgänglighet. Inom forsknings- och utvecklingstunga branscher finns det ett stort värde innanför väggarna, exempelvis i prototyper eller data i datorer, och det värdet kan skadas eller rentav gå förlorat om säkerheten kompromissas.
Det finns helt enkelt ett nytt behov på marknaden som bottnar i att fler incidenter rapporterats, den faktiska hotbilden har med andra ord förstärkts. Samtidigt är det fler som upplever hot även om det kanske inte råder ett direkt hot mot just den verksamheten. Hotet upplevs ändå eftersom fenomenet generellt är mer uppmärksammat, bland annat i media men även via andra kanaler.

Lösningar för alla säkerhetsbehov
Trots att det finns ett större behov av att hålla vissa utrymmen stängda för obehöriga så vill de flesta samtidigt bibehålla en öppen och attraktiv miljö. Ofta är det verksamheter som även får besök av kunder och andra intressenter, då är det speciellt viktigt att miljön upplevs välkomnande. För personalen är det också viktigt att säkerhetssystemen inte konkurrerar med en god arbetsmiljö.
– Vi har olika lösningar som möter olika säkerhetsbehov. Det finns naturligtvis olika nivåer för säkerhet, beroende på vad verksamheten kräver. Med speedgates får man en bra översikt över vem som rör sig i området, men i vissa fall räcker inte det och då kan det vara en god idé med ett mer avancerat system som exempelvis en högsäkerhetssluss, poängterar Thore Wahlin. Oavsett behov så kan Kaba leverera system med rätt säkerhetsnivå.

Framtidens säkerhet är uppkopplad
Kaba utvecklar nya lösningar hela tiden och inom ett halvår räknar man med att lansera en helt ny produktportfölj inom PAS-området.
– Det viktigaste för framtiden är att systemen blir smartare. Om exempelvis en speedgate går ner så kan mycket tid tappas om personalen inte kommer in på arbetsplatsen. Inom industrin kan det bli fråga om produktionsbortfall motsvarande svindlande summor. Det vill vi undvika till varje pris och därför förfinar vi systemen med mer avancerad teknik, förklarar Thore Wahlin.
Framtidens passersystem kommer att vara uppkopplade och fjärrstyrda. Felsökning och vissa åtgärder ska kunna ske på distans. Det är den här typen av lösningar som Kaba utvecklar i skrivande stund.