Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kadesjös breda engagemang – från bostäder till gruvexpansion

I snart 70 år har Kadesjös Ingenjörsbyrå AB levererat pålitliga konstruktioner till nyckelaktörer över hela landet. Idag har företaget en bred verksamhet med uppdrag även utanför Sverige, samtidigt som man fortsätter att värna om tillväxt på hemmaplan. Mälarenergis nya kraftvärmeverk Block 6 är ett av Sveriges största projekt just nu, här utför Kadesjös stora delar av projekteringsarbetet.

Kadesjös är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-sektorn.
– Vi är gärna med på expansiva lokala och regionala projekt. Mälarenergis uppgradering av kraftvärmeverket med byggnation av en ny samförbränningsanläggning (Block 6) hör till Sveriges största projekt och vi tycker det är spännande att återigen få vara en del av utvecklingen här. Kadesjös projekterar inom disciplinerna Konstruktion, VS och Ventilation. Mälarenergi är en av våra äldsta kunder och vi var med då den första delen av kraftvärmeverket byggdes på 1960-talet, berättar Kadesjös Ingenjörsbyrås VD Birgitta Lindblad.
Ett liknande projekt pågår i Märsta, Sigtuna kommun, där man bygger ett helt nytt avfallseldat kraftvärmeverk intill den befintliga anläggningen i Brista. Även här utför Kadesjös delar av projekteringen och byggprojektledning med Fortum Värme som slutkund.

Levererar heltäckande konstruktioner
Kadesjös etablerades redan 1945 och har under snart 70 år byggt upp gedigna samarbeten med andra viktiga samhällsbyggaraktörer i Västerås och över hela Mälardalen, aktörer som exempelvis Mälarenergi.
– Vi levererar heltäckande konstruktioner, och samarbetar när det behövs med andra konsulter inom områden som el, brand med flera. Kraftvärmeverket här i Västerås kräver resurser fram till 2014, vi har även återkommande samarbeten med bl.a. landstinget. Vi har gjort projektering för både Falu lasarett och Centrallasarettet i Västerås och hoppas på fler uppdrag här framöver.
Birgitta Lindblad berättar att man dessutom utför omfattande projektering av både bostäder och industrifastigheter. Kadesjös är delaktiga inom alla nivåer av samhällsbyggnationen.

Involverade i gruvnäringens expansion
Kadesjös är inte geografiskt begränsade utan har uppdrag över hela Sverige och tar sig även an specialuppdrag utomlands. Under flera decennier har man varit involverade i den svenska gruvnäringens expansion. Kadesjös var bl.a. med då Boliden gjorde miljardinvesteringar i Aitikgruvan för några år sedan.
– Vi fortsätter samarbetet med de främsta gruvföretagen i Sverige. Idag är vi involverade i Pajalas expansion där vi på uppdrag av Metso konstruerar stora delar av anrikningsverket för Northland Resources. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med gruvnäringen och söker samtidigt bredda oss mot fler branscher i norra Sverige.

Långsiktiga samarbeten med akademin
Idag har Kadesjös ett 60-tal anställda och rekryterar kontinuerligt. För att behålla en hög kompetensnivå värnar Kadesjös om samarbete med bl.a. Mälardalens högskola.
– Nyutexaminerade civil- och högskoleingenjörer är en värdefull tillgång som vi gärna tar vara på. Vi erbjuder också möjligheter för studenter att göra sitt examensarbete här hos oss. För att trygga framtida arbetskraft måste vi ha en fortsatt livlig dialog med akademin, det är viktigt att vi fortsätter bygga upp långsiktiga samarbeten, säger Birgitta Lindblad avslutningsvis.