Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Kalciumklorid är ett bra val ur miljösynpunkt

TETRA Chemicals Europe AB är den lokala producenten av kalciumklorid i Skandinavien och saltet säljs under varumärket CC road.
Saltet kalciumklorid är det mest beprövade och i särklass mest kostnadseffektiva dammbindningsmedlet på marknaden.

Tetra är världens största producent av kalciumklorid och dessutom den enda lokala skandinaviska producenten med fabriker i Helsingborg, Karleby i Finland och Frankfurt i Tyskland.
– Vi var tidigare en division inom Kemira, men 2004 blev vi uppköpta av TETRA Technology i USA. Vår produkt är kalciumklorid, som bland annat används till dammbindning av grusvägar. Den används också inom oljeindustrin för oljeutvinning och det var anledningen till att TETRA Technology köpte oss, berättar Lars-Olof Garpvall, vd på TETRA Chemicals.
För att garantera snabba och säkra leveranser har företaget byggt ett nätverk av transportörer och återförsäljare i Skandinavien.
CC road finns bland annat i välsorterade byggvaruhus, saltdistributörer och hos Lantmännen.

Ett hygroskopiskt salt
Kalciumklorid, som är ett hygroskopiskt salt, absorberar fukt ur luften och bildar en saltlösning som tränger ner i slitlagret och omger gruspartiklarna med en fuktig hinna. Eftersom saltlösningen har högre ytspänning och lägre ångtryck än vatten stannar fukten kvar i vägen även vid höga temperaturer och torka.
– På vägsidan jobbar vi mycket med Trafikverket för att få produkten godkänd för avisning av vägar, säger Tomas Eriksson, som ansvarar för marknad och försäljning på TETRA Chemicals.

En ren produkt
– Vi har en väldigt ren produkt om man jämför med våra konkurrenter och vi har hög tillgänglighet. Produkterna finns på många olika ställen och därför är logistikupplägget en stor styrka hos oss. Det finns ingen producent av kalciumklorid i Skandinavien förutom TETRA, men däremot har vi ett tiotal konkurrenter i Centraleuropa, säger Tomas Eriksson.
CC road används förutom till dammbindning av grusvägar även till gårdsplaner, parkeringsplatser, ridbanor, grustäkter, gruvor med mera.
Kalciumklorid är ett bra val ur miljösynpunkt. Det är väl beprövat och dokumenterat med marginella negativa konsekvenser.
Kalciumklorid används även som tillsatsmedel i livsmedel och vid tillverkning av ost och öl.
För några månader sedan lanserade företaget även en ny produkt som tillsats till djurfoder.
– För ytterligare expansion tittar vi på nya råvarukällor längre söderut i Europa, säger Lars-Olof Garpvall.
TETRA Chemicals i Helsingborg sysselsätter 17 anställda.