Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Kalmar Brandkår får ett nytt skyddscenter

Kalmar Brandkår har en heltidsstation på Kvarnholmen i centrala Kalmar samt deltidsstationer i Påryd, Voxtorp och Rockneby.
Nu ska ett nytt kommunalt skyddscenter byggas i Kalmar där både operativa och förebyggande funktioner ska samlas – allt för invånarnas säkerhet.

Kvarnholmens brandstation byggdes 1905 och har snart gjort sitt. Den nya räddningsstationen kommer att ligga granne med E22, vilket innebär att det blir snabbare att ta sig till platser utanför centrum än tidigare.
– Det nya skyddscentret beräknas stå färdigt vid årsskiftet 2015-16 och där samlar vi alla våra nuvarande funktioner, både operativa och förebyggande instanser, berättar Gert Friberg, räddningschef på Kalmar Brandkår.
Brandkåren har genom åren också fått ett allt större ansvar när det gäller trafikolyckor, de är ofta på plats före polisen och då är läget vid europavägen idealiskt.
Kalmar Brandkår har cirka 55 heltidsanställda och 50 deltidsanställda på sina fyra stationer.
– Vårt uppdrag är dels att svara för räddningstjänst och dels göra förebyggande åtgärder mot bränder och andra olyckor. Vi är också sammanhållande för andra skydds- och säkerhetsåtgärder enligt en lagstiftning som heter ”Lagen om extraordinära händelser”. Det kan till exempel vara stora strömavbrott, vattenavbrott, snöoväder och annat som påverkar kommunens invånare, berättar Gert Friberg.

Bränder och trafikolyckor
Kalmar Brandkår utför cirka 800 utryckningar för räddningstjänster per år och de vanligaste orsakerna är bränder i byggnader och skog och mark samt trafikolyckor.
– Får vi en torr sommar kan det bli väldigt mycket bränder i skog och mark, men en medelsommar är trafikolyckorna fler än bränder. Vanliga orsaker till bränder i bostäder är slarv med levande ljus under jul och nyår, men generellt startar bränderna i köksregionerna eller vid sängrökning. På industri- och företagssidan beror bränder ofta på tekniska fel eller slarv, berättar Gert Friberg.

Utbildningar
Brandkåren har också en stor utbildningsverksamhet. De utbildar i bland annat brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och hjärt-lungräddning (HLR).
– Vi har utbildningar i förebyggande syfte för både den egna personalen och för kommunen som köper utbildningar av oss. Vi håller också utbildningar för Sjöfartshögskolan här i Kalmar, föreningar och en del företag, berättar Gert Friberg.

Lång erfarenhet
Gert Friberg har arbetat inom brandkåren sedan 1975 och varit räddningschef i Kalmar sedan 2006. Under årens lopp har han deltagit i åtskilliga utryckningar.
– Ingen utryckning är den andra lik, men vi har haft en del stora bränder de senaste åren. Vid en brand i Berga köpcentrum för några år sedan fick vi sätta in väldigt stora resurser, totalt sex olika styrkor. Köpcentret brann ner till 25 procent så vi lyckades rädda 75 procent av området. 2009 hade vi en stor skogsbrand i Påryd söder om Kalmar som pågick i åtta dygn. Utöver våra egna styrkor fick vi kalla in styrkor från Småland och hemvärnet. Dessutom var tre helikoptrar uppe samtidigt för att släcka elden.
Svenskarna är måna om sitt skydd och nu satsar Kalmar Brandkår ytterligare för att värna om invånarnas säkerhet.
– Vårt mål är att det blivande skyddscentret ska göra Kalmar till en mycket säker kommun, säger Gert Friberg avslutningsvis.