Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kalmar bygger nu och för framtiden

Kalmar befinner sig i en spännande omvandlingsfas från att ha varit en småstad till att vara en växande universitetsstad med stark framtidstro. Linnéuniversitetets nyetablering i hamnområdet är ett av alla stora byggprojekt som planeras eller är i full gång. Och fler är på gång.

Bland annat planeras det nu för att utveckla området kring Fredriksskans – från att ha varit allsvenska fotbollslaget Kalmar FF:s hemmaarena till att bli en levande plats för bostäder, idrott, bad och rekreation.
– Området är en del av stadens satsning på att utveckla och utöka stadens stadskärna, där Linnéuniversitetet är en stark stimulans för fortsatt stadsutveckling, säger Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun.

Ny plats för spännande möten
Linnéuniversitet är något som återkommer under intervjun. Och det är kanske inte så konstigt då satsningen som görs tillsammans Linnéuniversitetet är den hittills enskilt största satsningen i universitetsvärlden i Sverige och effekterna många.
– Ett universitet mitt i staden skapar en ny plats för spännande möten. Det stärker stadskärnans utbud eftersom antalet potentiella kunder blir fler och studenterna medverkar till att skapa ett levande centrum, menar Björn Strimfors som är Kalmars stadsarkitekt.
Genom etableringen ser man att samarbetet mellan kommunen, näringslivet och universitetet redan nu stärks och utvecklas mot att bättre ta tillvara på den kunskap som genereras här. Att företagare ska kunna etablera sig, universitetet ska kunna växa och människor ska kunna bo, studera, arbeta och leva i Kalmar är utgångspunkten i samarbetet och intresset att vilja investera i staden är mycket stort.
– Vi möter dagligen människor som upptäcker Kalmar och som inser hur mycket vi har att erbjuda och det här sprider sig till investerare och företag som märker att det är på gång i Kalmar. Det är i Kalmar det händer, säger Björn Strimfors.

Inte bara bostäder
Förutsättningarna för dem som vill satsa på en framtid i Kalmar är väldigt god. Kalmar har en unik servicegaranti för bygglov som idag innebär att medianen för att få ett bygglov beviljat ligger på endast 17 dagar. Utöver korta handläggningstider finns också en väldigt god planberedskap i form av 2 500 planlagda områden för bostäder och en halv miljon kvadratmeter verksamhetsmark tillgänglig.
– Vi bygger samhälle inte bara bostäder. Vi tänker på hela människan i Kalmar där du ska kunna leva ett rikt liv med ett brett utbud av både kultur, idrott, ett starkt näringsliv och ett förstklassigt universitet. För att klara det krävs bra samarbeten och att vi fortsätter se till helhet med bostäder och verksamhetsmark, förklarar Rebecka Persson, samhällsbyggnadschef.

Kalmar sticker ut
Medeltidsstaden Kalmar är norra Europas mest bevarade befästningsstad och stadens historia har gett avstamp för den moderna utvecklingen som nu sker. Ett exempel på det är Kalmar konstmuseum som har blivit utnämnt till en av världens 20 mest intressanta byggnader.
– Vi är inte rädda för att säga att vi vill ha fler priser och att vi vill sticka ut och bygga spännande miljöer och byggnader i Kalmar, säger Björn Strimfors.