Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kalmar läns besöksnäring i samma nivå som storstadsregionerna

Kalmar län är betydligt mindre både till ytan och till antalet invånare än Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Trots det så hamnar Kalmar län på fjärde plats efter de största och folktätaste regionerna i Sverige när det gäller antalet gästnätter under sommarmånaderna.

Tillväxtverkets preliminära siffror för antalet gästnätter i Kalmar län mellan juni och augusti 2019 visar på en ökning med drygt 40.000 mot föregående år. Totalt blev det nästan 2,2 miljoner så kallade kommersiella övernattningar under sommarmånaderna. Det placerar Kalmar län på en ohotad fjärdeplats efter storstadsregionerna.

Vad är attraktivt med Kalmar län?
Vad är det som gör Kalmar län så attraktivt för besökare?
Karin Ekebjär, länsturismsamordnare Region Kalmar län, menar att det finns många dragplåster som gör Kalmar län attraktivt som destination.
– Öland är det största resmålet sett till antalet besökare per år. Västervik – Skärgårdsstaden i Småland, Astrid Lindgrens Vimmerby, Glasriket och historiska Kalmar är också växande resmål. Kalmar har till exempel utnämnts till Årets sommarstad fyra gånger. Vi kommer att satsa mycket på att vidareutveckla regionen som besöksmål under hela året och då måste hela regionen också med på tåget, säger Karin.

Vill växa även utanför Sverige
För Region Kalmar län spelar hållbarhetsfokus en stor roll. Att skapa en hållbar besöksnäring handlar då om att först undersöka möjligheter i närområdet, så att resan blir så kort som möjligt, men upplevelsen inte desto mindre för det.
– Utan överdrift kan Kalmar län kallas för svenskarnas eget semesterparadis, i fråga om utbud och service att jämföra med storstadsregionerna, säger Karin Ekebjär.
Antalet utländska besökare som valt att komma till Kalmar län har dock ökat med åtta procent under 2019, vilket är den tredje största ökningen i Sverige. Målet för regionen 2020 är att andelen besökare från de internationella marknader man bearbetar ska vara 15 procent på helåret.
– Vi har många upplevelser och starka varumärken samlade på en relativt liten yta. De flesta av regionens besökare kommer från Sverige, men vi kommer att satsa mer på att marknadsföra oss mot våra närmaste grannar som Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna, informerar Karin.