Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Kalmar odlar sin gröna tradition

Kalmar län har kanske landets högsta sysselsättningsgrad inom de gröna näringarna. Mest intressant är att allt fler företag fortsätter att expandera på landsbygden. Med ännu fler lantbrukare som tillsammans står för en större produktion och mer omfattande investeringar i de gröna näringarna kan Kalmar fortsätta odla sin tradition som Sveriges främsta lantbruksregion.

Kalmarandan är starkare än någonsin. I alla fall om man frågar lantbrukarna i regionen. De har byggt upp stora delar av sin tillvaro kring en samverkanskultur, närmare bestämt Kalmarandan, som bygger på flera generationers engagemang i de gröna näringarnas utveckling.
Per Petersson, styrelseledamot i LRF Sydost och en av de stolta lantbrukarna i Kalmar län, tror att en av de främsta anledningarna till att Kalmar lyckas så bra som lantbruksregion mycket riktigt är det genuina samarbetet som finns mellan olika aktörer.
– Vi har en klar fördel i att det i Kalmar län finns en ansamling av olika aktörer som tillsammans representerar hela kedjan inom de gröna näringarna, säger Per.

Måste öka livsmedelsproduktionen
För att driva den gröna utvecklingen generellt driver LRF flera aktuella frågor.
– Diskussionen om var maten vi äter kommer ifrån har aldrig varit hetare än nu. I Sverige producerar vi bara hälften av all den mat vi behöver, och det tycker vi är alldeles för lite. Det krävs större insatser om vi ska kunna producera mer, och den livsmedelsstrategi som näringen tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbund ska ta fram för Kalmar län ska komma fram till vilka de insatserna är, berättar LRF Sydosts regionordförande Lars-Ove Johansson.
– Sverige behöver trygga en egen livsmedelsproduktion som dessutom är hållbar. Tillsammans kan vi i vårt län motverka en trend där förädlingsledet flyttar ut utanför regionen och utanför Sverige. Det är oerhört viktigt för Kalmar, men även för den svenska livsmedelsproduktionen som helhet. Vi kan och ska producera mer, nu driver vi frågan om hur det ska genomföras, fyller Per Petersson i.

Stark framtidstro
Det finns en stark framtidstro inom de gröna näringarna i Kalmar län. Den förstärks genom att nästa generation vågar satsa på lantbruksyrket. Det märks framförallt genom flera pågående generationsskiften på både större och mindre lantbruk runtom i regionen.
– Jag tror att vi påverkar varandra. När en vågar satsa så gör andra likadant, eftersom vi blir starkare tillsammans. Det i sin tur gör att externa aktörer vågar investera i vår region, vilket ger oss en god service i form av nätverkande, foder, maskiner, rådgivning – allt som vi lantbrukare kan tänkas behöva, förklarar Per Petersson.
I Kalmar län finns goda förutsättningar för att utveckla alla länkar i den gröna kedjan.
– Det är viktigt att de satsningar som görs drivs av marknaden, att det finns en efterfrågan på det som produceras. Ekologiska mål måste därför gå hand i hand med ekonomiska mål, annars hotas tillväxten för hela regionen, påpekar Lars-Ove Johansson.
Det är komplexa frågor, men LRF fortsätter att driva utvecklingen tillsammans med nyckelaktörer som Länsstyrelsen och Regionförbundet i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för lantbrukarna i Kalmar län.