Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kalmar står högt i kurs

Kalmar tycks stå sig bra i konkurrens med storstadsregionerna. Läget utmed kusten lockar, här finns unika möjligheter att skapa ett gott liv i en lantlig idyll. Tillsammans står Kalmar och Öland dessutom för en stor del av utvecklingen inom Sveriges gröna näringar, något som även återspeglas i aktuella projekt inom besöksnäringen som gärna spelar på ett grönt och hälsofrämjande tema.

Kalmar län har över tre miljoner sommargäster. Destination Kalmar ansvarar för att regionen ska vara ett attraktivt besöksmål i konkurrens med andra regioner i Sverige och utomlands. Tillsammans med Kalmars näringsliv, där ett 70-tal företag är med och finansierar, driver destinationsbolaget utvecklingen av Kalmar som en evenemangs- och idrottsstad med stor framgång.

Stolt idrottsstad
Kalmar har en stolt idrottstradition som med all säkerhet kommer att utvecklas ännu mer framöver. Här anordnas allt ifrån Ironman med cirka 2700 deltagare från nära 50 länder och cykel Grand Prix med ett 70-tal av Sveriges bästa cyklister till barnlopp som i år slår rekord med 1600 deltagare.
– I Kalmar har vi satsat fullt ut på idrottsturism, en investering som resulterar i ett större hälsoperspektiv för hela staden. Vi ser även att detta får ett positivt gensvar i regionen eftersom det vi gör här i Kalmar skapar synergieffekter för hela länet, säger Åke Andersson, vd på Destination Kalmar.
Det är en brokig skara sporter som samsas i Kalmar. Mellan den 3-6 juli anordnades dessutom GuldAgility, som blev Sveriges största agilitytävling med cirka 1200 deltagande hundar från Norden samt Estland, Belgien och Spanien. Evenemanget lockade besökare från hela Europa och ambitionen är att anordna samma tävling igen nästa år.

Från Kalmar Slott till Berlin
Idrottsevenemang i all ära, men den största investeringen hittills är ändå upprustningen av Kalmar Slott. Redan 2009 började man skissa på hur den anrika byggnaden skulle kunna förvandlas till ett ännu attraktivare besöksmål mitt i centrala Kalmar. Idag är man i mål med den satsningen, och Kalmar Slott har slagit upp portarna på vid gavel för besökare från när och fjärran.
Ytterligare ett bevis på att Kalmar står högt i kurs är de nya flyglinjerna från Kalmar Öland Airport till Berlin respektive Göteborg, som startar nu i höst. Berlinlinjen blir dessutom regionens första förbindelse med Tyskland, en prioriterad marknad för besöksnäringen i Kalmar län.

Kalmar sticker ut
Sveriges befolkningsutveckling är mycket koncentrerad till storstadsregionerna, men Kalmar har också börjat visa positiva tillväxtsiffror rent befolkningsmässigt. Åke Andersson berättar att många som har eller har haft sommarstugor på Öland och i Kalmar i allt större utsträckning väljer att bosätta sig i regionen permanent.
– Vi kan nog hävda att Kalmar sticker ut som småstad. Det är väldigt få andra städer av vår storlek som anordnar lika mycket evenemang som vi, och det gör naturligtvis att fler dras till vår stad och vår region.
Utan näringslivets engagemang hade de senaste årens positiva utveckling dock inte varit möjlig.
– Företagen i regionen drar nytta av alla evenemang som anordnas, antingen direkt via ökad försäljning eller indirekt genom att fler människor rör sig i regionen och därmed skapar en större efterfrågan generellt. Alla vinner på utvecklingen, säger Åke Andersson.