Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kalmar vill och kan

I Kalmar vet vi att det går. Det ser vi bevis på varje vecka, varje dag. Vi har på ganska kort tid utvecklats till ett centrum i sydöstra Sverige för allt ifrån handel till utbildning och forskning, från naturturism till stora evenemang. Men vi är inte nöjda, och vi kommer inte att tappa fart framåt.

Våra företag vill och kan. Fler och fler vill verka här. Vi har enorma möjligheter att attrahera arbetskraft med hög kompetens genom att binda ihop Kalmar med Växjö och Oskarshamn. Då får vi en arbetsmarknadsregion med över 300 000 personer!

Kalmar är en universitetsstad. Linnéuniversitetet har ett av de högsta söktrycken i landet och många vill studera här. Det är inte ens en vision, utan en verklighet här och nu. Tillsammans med Linnéuniversitet och näringslivet jobbar kommunen hårt för att skapa praktiska vägar och nätverk. Den som vill och studerar kan lätt skapa kontakter med Kalmars företag. Eller driva ett eget företag. Eller få hjälp att vässa sin idé som kan bli ett företag. Vi har i dag redan många av dessa verktyg. Vi har eldsjälar som driver sig själva och andra framåt.

Vi vet att det går. I stället för svårigheter tar vi alla förändringar som möjligheter att skapa något bättre, att skapa något nytt. Vi är inte rädda för att ta till oss tankar från dem som inte varit i arbetslivet så länge, de som just pluggat färdigt eller som tagit med sig idéer och funderingar hit från resor eller andra bostadsorter.

Vi har 550 000 kvadratmeter mark till salu för företag som vill flytta hit eller som vill växa. Vi genomför flertalet satsningar för att förenkla livet som företagare i Kalmar: vi har dialoger med företagen i vårt näringslivsråd, vi är ute och träffar företag varje onsdag både här i stadshuset och ute hos företagen, på kommunen finns olika lotsfunktioner som kan hjälpa till med allt möjligt. Vi har förstärkt vår kompetensbank med en universitetsstrateg.

Vi vill alla samma sak: Vi vill utveckla Kalmar! Och om alla pratar gott om vår stad – då blir allt så mycket lättare. Och vi är många som har en stark framtidstro på regionen, undertecknad inräknad.

Thomas Davidsson
Näringslivs- och arbetsmarknadschef, Kalmar kommun