Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kalmarhem – en pigg 70-åring

Kalmar är en liten, men expansiv stad med stora möjligheter. Det finns ett rikt kulturutbud, kongresshall, stark destinationsutveckling, fritidsliv och en levande landsbygd. Arbetsmarknaden är god, det finns många spännande jobb och staden lockar även stora etableringar inom näringslivet.

– Jag vågar påstå att Kalmar har allt man kan önska sig, säger Kalmarhems vd Per Stephani.
För att underlätta bostadsfrågan när en arbetsgivare önskar rekrytera utanför grannkommunernas gränser erbjuder Kalmarhem en arbetsgivarbonus. Arbetsgivaren har då möjlighet att ansöka om en bostad för en ny medarbetare som har för avsikt att flytta hit permanent. Det hjälper många arbetsgivare att få in rätt kompetens och något man är väldigt stolta över att kunna erbjuda.
Kalmarhem erbjuder ett brett utbud av hyresrätter och med en långsiktig investeringsplan på 1,5 miljarder kronor under fem års tid, planerar bolaget för ett tillskott på mellan 500 – 600 nya lägenheter utspridda i Kalmar kommun. Nya bostäder som genererar flyttkedjor och bidrar till att bolaget är den drivande aktören i hela kommunens bostadspolitik och utveckling som det är tänkt att vara.

Attraktiva för framtiden
Kalmarhem har en vision om att bli världsbäst i Kalmar. Den bästa hyresvärden, men även på att göra världen lite bättre genom att agera på en lokal marknad.
– Att möta våra kunder, deras behov och därmed skapa förtroende är oerhört viktigt för oss, säger Per.
Idag är uthyrningsgraden närmre 100 procent men inom fem år kommer regionens hyresgäster att ha mycket större valmöjligheter. Målet är då att Kalmarhem har byggt ett förtroende som är långsiktigt hållbart, precis som de investeringar som görs idag i ny- och ombyggnationer runt om i kommunen.
– Vi ska vara lyhörda, kundnära och aktiva i den gemensamma utvecklingen av vårt Kalmar. Kalmarhem må fylla 70 år i år, men vi är knappast en gammaldags hyresvärd.
Hållbarhet är ständigt på tapeten och 2020 är året som bolaget har som mål att bli fossilbränslefria.
– För att säkerställa att vi har ett hållbarhetstänk i vår dagliga verksamhet och i alla projekt vi utför håller vi även på att ta fram ett övergripande hållbarhetsramverk. Ambitionen är att påverka både kunder och leverantörer så att även de känner sitt ansvar och minskar sin miljöpåverkan, berättar Per vidare.

Aktuella och kommande projekt
Kalmarhem arbetar strategiskt för att kunna bygga nya, attraktiva hyresrätter och därmed möta den ökade efterfrågan på hyresrätter.
– Vi försöker alltid hitta platser att bygga på där människor vill bo på över tid. Det kan gälla nya tomter såväl som förtätning av ett befintligt bostadskvarter. Under de senaste åren har det pågått ett intensivt arbete med att få fram projekt i tillräcklig omfattning för att matcha den framtid vi just nu ser framför oss, konstaterar Per Stephani.
Under 2020 och framåt har Kalmarhem flera intressanta projekt på gång, bland annat kommer 251 nya lägenheter stå inflyttningsklara och förvandlas till hem för nya eller befintliga Kalmarbor i Påryd, Oxhagen, södra delen av staden samt Ljusstaden i de norra delarna.
– Vi har även omfattande utemiljösatsningar i tre av våra större bostadsområden som blir klara och vi ska dessutom se till att fira att vi blir 70 år tillsammans med både våra kunder och medarbetare!