Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kalmarhem påbörjar långsiktig investering i Kalmars utveckling

I sann nybyggaranda planerar Kalmarhem för framtida projekt i samband med att staden växer. Och grönt ska det vara. Med flera projekt på gång, både om- och nybyggnationer, blickar Kalmarhem framåt tillsammans med en av Sveriges mest hållbara kommuner.

Kalmar må vara Sveriges minsta universitetsstad, men är samtidigt en av landets mest hållbara med en stor och växande företagssamhet inom de gröna näringarna. Här lever småländsk uppfinningsrikedom fullt ut, och i kombination med ett fantastiskt läge utmed östkusten har den skapat en stabil grund för fortsatt tillväxt i Kalmar som boende-, besöks- och etableringsort.
Att Kalmar hör till Sveriges mest omtyckta resmål som år efter år toppar besökslistorna gör naturligtvis också sitt. Många som besöker staden och regionen väljer att stanna kvar. För att skapa flyttkedjor och stötta utvecklingen måste det allmännyttiga bostadsbolaget se över sitt hus och bygga nytt för både befintliga och nya kalmarbor.

En långsiktig investering
Kalmarhem har en långsiktig investeringsplan för att stärka Kalmar som bostadsort genom att bygga mellan 50 och 75 nya hyreslägenheter varje år. Bland annat så planeras ett 70-tal nya bostäder i form av ett fjorton våningar högt punkthus i närheten av lasarettet. Läkarstuderande kan bli nya hyresgäster, men bostäderna kommer att byggas för en bred målgrupp med tyngdpunkt på smålägenheter. Utöver nyproduktionen renoveras en del av det befintliga beståndet om cirka 4700 lägenheter.
– Vi har sedan länge avtal med Linneuniversitet där vi garanterar bostad för deras studenter som flyttar till Kalmar. Det är en del av vår hållbarhetsambition som inte minst omfattar social hållbarhet. Samtidigt håller vi dörrarna öppna för en större målgrupp och det märks i våra bostäder, säger Kalmarhems vd Bibbi Johansson.
Förutom att de byggs med hållbara material ska bostäderna även vara energisnåla och i mesta möjliga mån tillgänglighetsanpassade. Kalmarhem har sedan länge både trygghetsboende och anpassade studentlägenheter. I det nya höghuset vid lasarettet kan det bli fråga om studentlägenheter men inte trygghetsboende, som istället finns på andra ställen i staden. Första spadtaget planeras till början av nästa år, med inflyttning under 2016.

Elbilpool en möjlighet
Kalmarhem är som uppfinningsrik smålänning även mycket nytänkande i förvaltningen av bostadsbeståndet. Till sitt förfogande har man flest biogasdrivna bilar i länet, 20 av Kalmarhems 23 servicebilar är idag biogasdrivna, möjligen störst andel bland samtliga fastighetsbolag i Sverige.
– Ytterligare en idé är att testa elbilpooler, där våra hyresgäster kan dra fördel av att bara ha bil när det verkligen behövs istället för att ha en egen bil stående även när den inte används. Vi undersöker möjligheterna för att utveckla ett sådant system, upplyser Bibbi Johansson.