Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kan en stol förändra världen?

Möbelkoncernen Flokk står för några av Europas mest uppskattade varumärken inom segmentet kontors- och arbetsmöbler, varav HÅG, RH och RBM är några exempel. Att inreda det offentliga rummet med funktionella produkter med högt designvärde är synonymt med företagets ambition. Det kallas inom Flokk för en ”designtänkande strategi” och omfattar alla moment från första skiss till färdig möbel.

Att möta marknaden med en designtänkande strategi kan låta invecklat. I själva verket är det enkelt. Flokk ska utveckla, tillverka och sälja väldesignade möbler som i sin omgivning gör en bättre arbetsmiljö.
Flokk, som tidigare hette Scandinavian Business Seating, har en vision som sammanfattas i devisen ”Inspire Great Work”. Den förklarar ambitionen om att skapa riktigt bra arbetsmiljöer som inspirerar medarbetarna till att göra ett bra jobb. Men kan en stol förändra världen?
– Vi är helt övertygade om att rätt produkter kan förändra arbetsplatsen – exempelvis en väldesignad stol kan bidra till en så pass god komfort att arbetet flyter på bättre och därmed ökar prestationen. Därför kan vi med gott samvete säga att våra produkter faktiskt kan förändra arbetslivet radikalt, säger vd:n för svenska bolaget, Berndt Axelsson.

Attraktiv och spännande arbetsplats
Flokk utvecklar kundernas arbetsplats. Samtidigt som man med hjälp av god design kan bidra till bättre hälsa och prestation hos kunder som köper möblerna vill Flokk även vara en attraktiv arbetsgivare på hemmaplan.
– För oss är det en strategisk fråga att vara en attraktiv och spännande arbetsplats. Att vara en spännande arbetsplats innebär för oss att man som anställd erbjuds ett varierat och inspirerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Det finns med andra ord goda möjligheter att göra intern karriär inom Flokk, förklarar Per Andersson, HR-chef.
Hälsa och prestation är prioriterat på koncernnivå. Inom Flokk Group sysselsätts cirka 2500 medarbetare i 22 länder. Försäljning sker idag till över 50 länder, ofta med egna kanaler. I Nässjö och Sverige arbetar ett 100-tal personer i produktionen, cirka 30-talet säljare och lika många tjänstemän inom logistik- och administration. Det gör Flokk till en av traktens största arbetsgivare. Det ger också kraft att förändra.
– Vi ser oss som en hållbar och attraktiv arbetsgivare genom vår designstrategi, som i sin tur har fyra hörnstenar: mänskliga faktorer (ergonomi), visuell design, hållbarhet inklusive CSR och användning av cirkulära material samt kvalitet med långa garantier. De fyra hörnstenarna genomsyrar allt vi gör, säger Berndt Axelsson.

Hälsofrämjande arbetsgivare
Flokk fortsätter att utveckla sin designstrategi och verksamhet för framtiden. Företaget kommer också att arbeta för att behålla sin frontposition som hälsofrämjande arbetsgivare med fokus på ergonomi, design, hållbarhet och kvalitet.
– Vi gör kontinuerliga insatser och har precis tillsatt en friskvårdsgrupp för att främja hälsa och välbefinnande ytterligare. Gruppen ska utveckla förslag och genomföra friskvårdsaktiviteter för vår personal, för att motivera och inspirera till ännu bättre jobb. Vi tror verkligen på att man med rätt insatser kan höja prestationsförmågan, säger Per Andersson.
Mot den bakgrunden kan man snabbt konstatera att en stol faktiskt kan förändra världen.