Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kanalskolan har lokalproducerat som profil

Det talas ofta om att skola och näringsliv måste integrera sina verksamheter och komma närmare varandra. Kanalskolan i Töreboda kan mycket väl bli en förebild för andra yrkesskolor. Genom många års intensivt arbete har Kanalskolan lyckats bygga upp ett stort kontaktnät av företag, lokala såväl som regionala, som ställer upp på både specialundervisning och studiebesök.

Alla universitet och högskolor i Sverige har numera näringslivssamarbete som en del av grunduppdraget. Gymnasieskolan prioriterar också näringslivskontakter i allt större utsträckning. På Kanalskolan är det en del av den dagliga verksamheten. Eleverna får dagligen möta verkligheten tack vare de väletablerade samarbeten som finns med lokala och regionala näringslivsaktörer.

Har skapat egen samarbetsmodell
I mångt och mycket var det restauranglärare Sven-Erik Larsson som planterade fröet till dagens storskaliga samarbetsmodell som numera är kännetecknande för Kanalskolan som särpräglad restaurangskola. På skolan finns också Hotell- och turismprogrammet samt vuxenutbildning. De olika verksamheterna integreras ofta.
Tack vare ett brinnande intresse för mat och då inte minst för högkvalitativa råvaror lade Larsson grunden för något som idag är unikt när man talar om relationer mellan skola och näringsliv.
– Efter flera års arbete kan vi nu säga att vi har lokalproducerat som profil, säger Sven-Erik, som också understryker att han inte byggt upp hela modellen själv.
Det har krävt flera års arbete av engagerade individer, lärare såväl som rektor och annan personal. Eleverna har också haft, och har fortfarande, en nyckelroll. Det är ju deras framtid det gäller.

Stora investeringar
Rent praktiskt fungerar samarbetet så att skolan köper in lokalproducerat så långt det går och framförallt vid speciella undervisningstillfällen. Kommunen har också gjort stora investeringar i Kanalskolan, som står rustad med både mejeri och charkuteri. På skolan finns också specialutrustning som en vedeldad ugn.
– Det viktigaste är kanske inte investeringarna i sig, utan att vi har kompetens för att hantera de olika verksamheterna som knyts till dessa. Vi kan exempelvis anordna specialkurser med de resurser vi har här på skolan. Vi kan också hämta kompetens från något av våra många samarbetsföretag. Det tror jag är unikt, säger Sven-Erik Larsson.

Lokalproducerat i Väst
Sven-Erik Larsson omsätter stora delar av sin kompetens via nätverket Lokalproducerat i Väst, ett regionalt resurscentrum som samlar i första hand små livsmedelsproducenter i Västsverige. Lokalproducerat i Väst uppmärksammade det intensiva relationsarbete som byggdes på Kanalskolan och använder idag Sven-Erik som konsult och rådgivare.
– Detta är ett ypperligt exempel på hur gapet mellan skola och näringsliv kan minska. Företagen är inte enbart leverantörer till oss, de är våra naturliga samarbetspartners med insyn i vår verksamhet. Vi får i vår tur ta del av deras, och kan därmed erbjuda våra elever en betydligt djupare kunskapsbild och inblick i hur det verkligen fungerar inom livsmedelsbranschen. Det har de sedan nytta av under hela sin karriär, säger Sven-Erik Larsson med eftertryck.