Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kanonaden satsar på ny offensiv affärsmodell

Framgångarna fortsätter för Nässjöföretaget Kanonaden Entreprenad AB. Efter en mycket snabb turnaround i samband med finanskrisen 2008-2009 har bolaget haft en hög och stabil årlig lönsamhet samtidigt som tillväxten både i omsättning och personal dubblats flera gånger.

Idag står koncernen väl rustad med drygt 270 medarbetare fördelade på de tre regionerna Göteborg, Stockholm, Småland och nu senast Mälardalen med Örebro, Uppsala och Södertälje som geografiska stödjepunkter. Huvudkontoret ligger fortfarande kvar i småländska Nässjö.

En fantastisk resa
Det har varit en ytterst beundransvärd resa för entreprenadföretaget, dess medarbetare och tre ursprungliga ägare (Olof Rosander, Kenneth Karlsson, Ola Forsell).
– Vi ägare satte redan 2009 upp en målbild om vad vi ville uppnå till 2015, säger bolagets vd Ola Forsell. Bolagets utveckling av produktutbudet och snabba tillväxt har i huvudsak skett organiskt genom rekrytering av kompetenta nya medarbetare.
– Under tillväxten har bolaget haft ett mål om att vi ska vara dubbelt så bra gällande lönsamheten vid en jämförelse mot genomsnittet för de tre rikstäckande bygg- och anläggningsbolagen (läs; Skanska, Peab, NCC). Målet kanske låter lite uppkäftigt men det har varit lätt att kommunicera internt och därmed få som gemensamt mål, understryker Ola Forsell.
– Jämförelsebolagen brukar prestera i genomsnitt mellan tre och fyra procent på EBIT och vi har i vart fall de senaste sex boksluten klarat att dubblera den lönsamheten i procent, konstaterar han.

Ny huvudägare
Målbildens tidpunkt 2015 var satt utifrån ägarnas ålder och där Kenneth var äldst. Mot bakgrund av hur resan utvecklats så kändes det naturligt för Kenneth att trappa ned. Valet stod då mellan om Ola och Olof skulle lösa ut Kenneth och fortsätta själva som ägare av bolaget eller om man skulle hitta en ny huvudägare.
Sedan februari 2017 har Kanonaden en ny huvudägare genom norska bygg- och anläggningsföretaget AF-gruppen A/S, som i år omsätter cirka 15 miljarder kronor med tillväxtmål om 20 miljarder kronor till 2020.
– AF-gruppen är bäst i klassen bland alla de motsvarande börsnoterade bolagen i Norden. Självfallet känns det som en styrka men ökar även den interna tävlingsinstinkten när man har fått en sån högpresterare till ny huvudägare, fortsätter Ola. För både köpare och säljare var det även en självklarhet att verksamheten skulle utvecklas vidare i Sverige med Kanonaden som varumärke.

Framgångsrik modell
AF-gruppen äger 70 procent av Kanonaden och resterande 30 procent ägs av Ola och Olof tillsammans med en grupp nyckelpersoner i bolaget. Vid förvärv och nyetableringar tillämpar Kanonaden samma ägarmodell. Så är det vid uppstart av den nya verksamheten i Mälardalen.
– Vi går från 0 till 200 miljoner kronor i omsättning och med en mycket positiv prognos på lönsamheten redan första året, så givetvis ger det mersmak för fler nysatsningar. Avslutningsvis vill jag därför hälsa alla kompetenta och entreprenörsdrivna regions-, arbets- och distriktschefer eller motsvarande med följande: är ni intresserade av att starta nya bolag med eget delägande inom anläggning, hus eller närbesläktad verksamhet – hör av er till oss.
– Man lär väl inte bli populärare hos sina konkurrenter med det här stående erbjudandet.
Emellertid är det inget som ligger i min natur, avslutar Ola med ett skratt.