Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Karlsborgsbostäder vågar tänka långsiktigt

Ett anrikt och lite annorlunda boende, med hög standard och inte minst hög livskvalitet till en rimlig kostnad. Det är Karlsborgsbostäders ambition och signum. Anrikt i form av varsamt renoverade kulturhus, och annorlunda i form av exempelvis tillgång till egen vedeldad kamin och tillhörande vedbod. Karlsborgsbostäder tar vara på det genuina och erbjuder alla hyresgäster ett topputrustat, bekymmersfritt boende.

Karlsborg är som mindre kommun lyckligt lottade med ett fantastiskt läge som lockar både året-runt boende och sommargäster. Kommunen är omgiven av vatten på båda sidor, med Bottensjön i väst och Vättern i öst.
Det kommunala bostadsbolaget Karlsborgsbostäder kan därför erbjuda strandnära boende, hyresrätter med riktig villa-känsla och i många fall tillgång till egen båtplats. Bostadsbolaget har till och med en egen båt som hyresgästerna kan låna fritt.

Vågar satsa
Karlsborgsbostäder äger och förvaltar 400 lägenheter runtom i kommunen. Det är inte enbart i centrala Karlsborg som man kan få tag på en attraktiv hyresrätt. Karlsborgsbostäder har även satsat på att bygga ut beståndet på ett antal mindre orter för att skapa en levande kommun med riktigt bra boende för alla.
Det kommunala bostadsbolaget skiljer sig från mängden även i andra avseenden, inte minst genom att man vågar tänka långsiktigt och satsa på nybyggnation.
– Våra investeringar märks tydligt i hela Karlsborg, påtalar Karlsborgsbostäders VD Mikael Håkansson, som också berättar att det i dagsläget är två byggprojekt på gång med förhoppning om byggstart redan nu i vinter.

Svarar på bostadsbristen
Det första projektet omfattar ett kombohus med 16 lägenheter. Om allt går enligt planerna kan inflyttning vara aktuell redan nästa vinter. Det andra projektet omfattar två sjuvåningshus om totalt 50 lägenheter på första parkett intill Göta Kanal.
– Detta är ett svar på den akuta bostadsbrist som vi har här i Karlsborg, som är en mycket attraktiv bostadskommun. Jag tror framförallt att det är läget som lockar, med sandstrand likväl som fantastiska fiskelägen längs med hela Karlsborg, fortsätter Mikael Håkansson, som själv flyttat från en större kommun till Karlsborg.
Trots uppenbar efterfrågan är det fortfarande många privata aktörer som inte vågar investera i nybyggen. Mikael understryker att det blir det kommunala bostadsbolagets uppgift att undersöka och öppna nya möjligheter för nybyggnation.
Först ut är kombohuset i centrala Karlsborg. En del av husen vid Göta kanal, som omfattas av det andra stora byggprojektet, ska bli så kallade 55+ och 70+ boenden, då det är brist på den typen av anpassade lägenheter. Detta borde rimligtvis medföra att Karlsborg får rotation på bostadsmarknaden och att attraktiva prisvärda villor blir tillgängliga.
 
Ljus framtid
Småskaligheten, där alla hjälps åt och där korta beslutsvägar är standard, är en av Karlsborgsbostäders främsta styrkor enligt Mikael Håkansson.
– Karlsborg växer mycket tack vare Försvarsmaktens närvaro som givetvis gynnar det övriga näringslivet på flera sätt. Det privata näringslivet har haft en påtaglig tillväxt under senare år, en trend som håller i sig. För vår del innebär det ett större behov av bekymmersfria boenden, det vill säga hyresrätter. Just nu satsar vi på kombohuset och på de två sjuvåningshusen, men vi har betydligt mer på gång ur längre tidsperspektiv, säger Mikael Håkansson, som inte vill avslöja med i dagsläget men som förtydligar att han ser mycket ljust på framtiden i Karlsborg.