Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Karlshamn Energi bygger för framtiden

Karlshamn Energi levererar el, fjärrvärme och fiber till invånarna i Karlshamn. Att vara kommunens eget energibolag ger en möjlighet att påverka omgivningen i en hållbar riktning genom att leverera grön och lokalproducerad el och värme, bygga infrastruktur via fiber och även laddstationer för elbilar.

Det pågår ett stort arbete för Karlshamn Energi att förse kommunens invånare med fiber. Flera områden har anslutit sig och arbetet kommer att pågå för fullt fram till 2020. Då tror man att 90 procent av hushållen är anslutna till fibernätet.
– I framtiden kommer snabbt internet vara lika viktigt som el och rent vatten. Vi har använt kopparledningar i mer än 100 år, men koppar är på väg att fasas ut och ersätts nu med fiber. Därför satsar vi på Karlshamn Energi stort på att bygga ut fibernätet. Fiber är inte bara TV, Internet och telefoni utan också tjänster som är viktiga för tryggheten så som hemlarm och trygghetstjänster för hemtjänst, säger Per Håkansson, marknadsansvarig på Karlshamn Energi.

Flera företag vill ha laddstolpar
Det nya fibernätet erbjuder idag tjänster upp till 1000mbits. Invånarna som ansluter sig slipper väntetider i datorn och störningar på nätet. Dessutom är det i stort sett underhållsfritt och den som använder fiber behöver inte bekymra sig för åska och oväder.
En annan satsning från Karlshamn Energi är laddstationer för elbilar. I dagsläget finns det sju laddstolpar på strategiska platser runt om i staden. Nu ska ytterligare ca 15 nya laddstolpar sättas ut i runt om i Karlshamns Kommun.
– Efterfrågan på laddstolpar har ökat. Vi har flera samarbeten på gång tillsammans med företag som vill erbjuda kunder och besökare möjlighet att ladda sin elbil. säger Per Håkansson, marknadsansvarig på Karlshamn Energi.

Fjärrvärme för alla
Karlshamn Energi vill också slå ett slag för sin miljövänliga fjärrvärme. Sedan slutet av 1980-talet har Södra Cell levererat sin överskottsvärme till fjärrvärmenätet. Den leds sedan vidare till villor, flerbostadshus och företag som är anslutna till fjärrvärmenätet. När Södra Cell har stopp i produktionen kommer värmen i stället från AAK i Karlshamn. Fjärrvärmenätet förser i dag de flesta invånarna i centrala Karlshamn med värme och även hushåll i Asarum, Mörrum och Svängsta. De flesta skolor och andra offentliga byggnader i Karlshamn värms också med fjärrvärme.
Karlshamn Energi har levererat el och värme i 110 år. Senaste nöjd-kund-index var över 90 procent vilket de ser som ett gott betyg från sina kunder.