Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Karlshamn Energi erbjuder konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar

Verksamheten hos Karlshamn Energi bedrivs inom sex olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB samt Elhandel och Vindkraft i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB.
– Vi erbjuder personlig service, lokal närvaro, konkurrenskraftiga priser och miljövänliga lösningar, säger Per Håkansson, vice VD och marknadschef på Karlshamn Energi.

För att alltid kunna erbjuda konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar jobbar Karlshamn Energi målmedvetet med att utveckla nya och befintliga produkter och tjänster. Företaget vill också kunna tillhandahålla olika tilläggstjänster som gör vardagen lite enklare och tryggare samtidigt som det ger möjlighet att spara pengar.
Ursprunget till Karlshamn Energi startades 1898 då man började leverera el i Karlshamn. Idag har bolaget 40 anställda och erbjuder en rad produkter och tjänster, till exempel elhandel, fjärrvärme, elnät, energitjänster, elproduktion och bredband.
– På tjänstesidan är mycket kopplat till energi och det kan vara allt från gatubelysning till energibesiktningar och energideklarationer, berättar Per Håkansson.

Ansvarar för elnätet
Karlshamn Energi AB är nätägare och ansvarar för elnätet inom Karlshamns tätort. Det innebär att de som bor inom Karlshamns tätort med automatik har Karlshamn Energi som nätleverantör och att bolaget ansvarar för distributionen av ström till bostäderna.
Genom åren har Karlshamn Energi byggt ut fjärrvärmenätet så att det idag omfattar cirka 1 400 kunder i centrala Karlshamn och i Asarum, Mörrum och Svängsta.
– Fjärrvärmen täcker idag de allra flesta större fastigheter och flerfamiljshus i kommunen. De senaste tio åren har vi jobbat mycket på villasidan och vi har tagit ett helhetsgrepp på dem som har direktverkande el och konverterat om hela systemet inne, berättar Per Håkansson.
Sedan slutet av 1980-talet har Södra Cell i Mörrum levererat överskottsvärme till Karlshamn Energi. Värmen leds vidare i nedgrävda rör till de villor, flerbostadshus och företag, som är anslutna till fjärrvärmenätet.

Utbyggnad av bredband
– Vi har byggt ut mycket på bredbandssidan de senaste åren. Det började med att Karlshamns kommun gjorde en upphandling när det gäller fiberanslutning till sina fastigheter för att deras kommunikation ska fungera. Vi vann upphandlingen i fjol och har nu lagt ett helt nytt fibernät i kommunen. Nu går vi vidare med att erbjuda flerfamiljshus, villaägare och företag olika typer av bredbandslösningar, allt från svart fiber till kapacitetstjänster. Vi arbetar också mycket med s.k. ”byanät”, det vill säga bredband till mindre byar i regionen. Vi ser en klar utveckling av vår bredbandsverksamhet, som kommer att växa mycket de närmaste åren, säger Per Håkansson och fortsätter:
– Vi tittar även på solceller och för att lära oss mer om detta har vi satt upp solceller i vår egen fastighet för att dels se hur det fungerar och dels se hur mycket det ger. Vi vill också ta reda på hur vi kan ta hand om den energin som överskottet ger. Det ligger lite i linje med mikroproduktion, där man producerar sin egen el och säljer överskottet man har.
Förutom tre vindkraftverk, som bolaget sedan år 2000 har på Gunnön utanför Södra Cell Mörrum, har man även förvärvat två nya 2 MW Enercon-verk i Sölvesborgs kommun.
– Vi tror att detta långsiktigt är en god investering och gör att elen vi säljer blir ännu lite ”grönare”, säger Per Håkansson.
Koncernen Karlshamn Energi ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB, som i sin tur ägs av Karlshamns kommun.