Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Karlshamn Kraft uppmuntrar ett bestående intresse för energifrågor bland barn och ungdomar

E.ONs populära energiutställning kommer återigen till Karlshamn. Karlshamn Kraft AB (ägs till 70 procent av E.ON och resterande 30 procent av Fortum) har länge arbetat med att marknadsföra sitt topp- och reservkraftverk för att öka allmänhetens kunskaper om energi. Mycket handlar om att väcka barn och ungdomars intresse för vad energi är och vilka möjligheter som finns inom branschen. Den pedagogiska energiutställningen är ett välkommet inslag i Karlshamn Krafts informationsverksamhet, utställningen blev mycket välbesökt under våren 2012 och man hoppas på ett minst lika stort intresse i år.

Karlshamnsverket har en total effekt på ca 1000 MW och tryggar energiförsörjningen vid förbrukningstoppar och oförutsedda händelser. Trots att Karlshamnsverket normalt används i begränsad omfattning har det ändå utvecklats till ett av världens renaste vad gäller utsläpp av försurande ämnen.

Ökar intresset för en framtidsbransch
Informationskvällar, Öppet Hus och studiebesök är något som Karlshamn Kraft arbetat med i många år för att stärka intresset för energifrågor i regionen. Majoritetsägaren E.ON investerar stort i att utöka framförallt barn och ungas kunskaper inom energi- och miljöområdet.
Genom att lansera energiutställningen under hösten 2011 öppnade E.ON ytterligare möjligheter för att öka energiintresset. Med en turnerande utställning som besöker kraftverken i Karlshamn, Oskarshamn och Malmö skapas ett bestående intresse där barn och ungdomar får möjlighet att besöka energianläggningar, interagera och ställa frågor direkt på plats.
– Energibranschen är en framtidsbransch som kommer att kräva mycket arbetskraft framöver. Troligtvis kommer det att råda brist på kompetens, och det vill vi försöka göra något åt redan nu, säger Helena Waubert de Puiseau, kommunikationsansvarig på Karlshamn Kraft.

Anpassat för grund- och gymnasieskolan
Utställningen riktar sig till skolklasser i årskurs 4 – 9. På Karlshamnsverket tar man emot besökare från årskurs 7 – 9 samt gymnasieskolan, därför har innehållet anpassats något för att passa även de högre årskurserna. Experiment, fysiska objekt, illustrationer och fakta används för att svara på frågor som: Vad är energi? Var kommer den ifrån? Hur kan jag spara energi?
– Ambitionen är att uppmuntra till ett långsiktigt intresse för energi- och miljöfrågor. Vi måste alla bidra till den hållbara utvecklingen och utställningen är ett sätt att skapa intresse för ett område som är mycket komplext och som förändras hela tiden, förklarar Helena. I år har vi också ett samarbete med organisationen GIVEWATTS som arbetar för att fler skolbarn och skolor i Kenya ska få tillgång till elektricitet via solenergilampor. För varje skolklass som besöker energiutställningen skänker E.ON en solenergilampa till Obama Primary School i Kenya, forsätter Helena.

Långsiktiga relationer
Under 2007 – 2010 bedrevs projektet Energi för barn tillsammans med Rädda Barnen samt bland annat lärare och rektorer i grundskolan. Energiutställningen är en förlängning av projektet.
– Vi samarbetar sedan en längre tid med Kreativum, som är ett science center i Karlshamn. Genom Kreativum får vi tillgång till välutbildade pedagoger som hjälper oss att anpassa besöksverksamheten till målgruppen. Ett besök på Energiutställningen kombineras alltid med en rundvandring i kraftverket. Vi tror att barnen lättare blir intresserade av teknik om de både får trycka, känna och experimentera och uppleva den spännande miljön inne i ett kraftverk, förklarar Helena Waubert de Puiseau.
Karlshamn Kraft har arbetat med att bygga upp långsiktiga relationer med närboende i området under en längre tid. Tack vare utställningen kan relationerna med skolungdomarna och deras lärare, som är en av besöksverksamhetens viktigaste målgrupper, utökas och fördjupas. På så sätt kan intresset för energifrågor grundas redan i grundskolan.